Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 10. 1. 1968. Bez zvuku.

Část textu odpovídá dobovému komentáři.
1. Zrušení 5. arabské konference v Maroku kvůli ramadánu
17. ledna měla začít v marockém Rabatu 5. arabská konference na nejvyšší úrovni. Konat se však nebude. Důvodem je muslimský svátek ramadán, během kterého probíhají modlitby a drží se půst. Problémem arabského světa jsou nevyřešené konflikty s Izraelem a SAR a trvající občanská válka s Jemenem. Situace v Jemenu je přímou překážkou manifestace arabské jednoty, jakou by byla konference na nejvyšší úrovni. Na myšlenku politického řešení konfliktu na Středním východě v duchu rezoluce Rady bezpečnosti nepřistoupila syrská vláda a předem odmítla do Rabatu přijet. Podobně se na věc dívá alžírská vláda. Plukovník Huari Bumedien má navíc vážné starosti se stmelením Fronty národního osvobození po nedávném pokusu o puč vedeném plukovníkem Tahárem Zbirím, náčelníkem generálního štábu. Hostitelskou zemí konference mělo být Maroko. Král Hasan vydal minulý týden poselství k muslimskému světu, ve kterém vyzývá k nové jednotě. Arabská jednota se uskutečňuje obtížně zejména ve společném postoji k existenci Izraele. S výjimkou tuniského prezidenta Habiba Bourguiby ještě žádný arabský stát nepřistoupil na myšlenku mírového jednání s Izraelem.

2. Vychází nový slovenský časopis Výběr
S šéfredaktorem Výběru Ing. Jurajem Charvátem hovoří redaktorka Sylvie Pojarová.

3. Schůze Národního shromáždění ke státnímu rozpočtu
S projevem vystoupil ministr financí Bohumil Sucharda. Příjmy a výdaje státního rozpočtu mají dosáhnout téměř 145 miliard. Hlavní zdroje budou opět zajišťovány socialistickým hospodářstvím a jsou stanoveny na 122 miliard korun, což je 84 procent všech příjmů. Výdaje na kulturní a sociální opatření jsou letos poprvé vyšší než výdaje na hospodářství. Je to trochu optický klam, protože podniky ve větší míře financují svůj rozvoj z vlastních zdrojů a v neinvestiční sféře rostou investice i vlivem přepočtu velkoobchodních cen.

4. Provoz třítažných poloautomatických stolic na výrobu trubek pro kondenzátory k turbínám v závodě Kovohutě Čelákovice
Za účasti ředitele Josefa Černého byla uvedena do provozu výkonná třítažná stolice na výrobu trubek pro kondenzátory k vysokomegawattovým turbínám. Výrobek Žďárských strojíren má světovou úroveň. Tažné parametry jsou asi o 40 % vyšší než u dosud dovážených od firmy Montbard z Francie.

Stopáž5 minut
Rok výroby 1968
 P čb 4:3