Tradiční koncert pod otevřeným nebem, kterým Česká filharmonie v čele s dirigentem Petrem Altrichterem symbolicky završí jubilejní 120. sezonu.

Koncerty pod otevřeným nebem patří svou náladou a bezprostředností k divácky nejatraktivnějším hudebním událostem celé sezony. Tentokrát se představí někteří ze skvělých sólistů, kteří se skromně ukrývají ve filharmonických řadách. V premiéře zazní nová kompozice Petra Wajsara pro čtyři fagoty v podání filharmonických fagotistů, koncertní mistr Jiří Vodička přednese Sarasateho Cikánské melodie, Lukáš Moťka část Koncertu pro trombón nestárnoucího filmového skladatele Nino Roty, hornistka Kateřina Javůrková zahraje Dukasovu Villanellu a Vladislav Borovka Piazollův Oblivion v úpravě pro anglický roh. Spoluúčinkovat bude Hudba Hradní stráže, Kühnův smíšený sbor a vybraní žáci ZUŠ, tedy nejmladší interpretační generace, které chce Česká filharmonie i v budoucnu věnovat maximální pozornost.

Napište nám