Proč tak bezohledně drancujeme vlastní krajinu, potlačujeme její různorodost a pěstujeme především průmyslové plodiny? V jakém stavu zanecháme přírodu v Česku příštím generacím? Na to se bude ptát Jan Pokorný hydrologa a vysokoškolského profesora Jakuba Hrušky, předsedy Ekologické komise ČMMJ Petra Marady a novinářů zabývajících se zemědělstvím a ekologií Petra Havla a Čestmíra Klose.

Českou krajinu již dávno necharakterizují malebné luhy a háje, ale obrovské skladovací haly a nekonečné lány řepky nebo kukuřice. Venkovský charakter krajiny se vytrácí a čím dál víc převažuje její průmyslové využití. Monokultury průmyslových plodin ničí půdu. Aby vůbec rodila, musí se chemicky hnojit. Takové hospodaření s půdou vede k vymírání řady druhů rostlin a živočichů, na druhé straně k přemnožení jiných. Nepříjemným důsledkem, který jsme již mohli mnohokrát pozorovat, je neschopnost krajiny zadržovat vodu, což má za následek dlouhá období sucha nebo zase náhlé a překvapivé povodně.

Proč u nás nemůžeme mít krajinu jako v sousedním Rakousku nebo Německu? Proč ničíme diversitu přírody a nechápeme její kulturní význam?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2016
 L HD