Co všechno jsme boji s teroristy ochotni a schopni obětovat? Rezignujeme na svobodu? Změníme „jen“ způsob našeho života nebo i základní hodnotové žebříčky? Je správné obětovat život jedince ve prospěch společnosti? Pozvání do studia přijali: důstojník Generálního štábu AČR Otakar Foltýn, filozof a rektor JU Tomáš Machula, bezpečnostní analytik Marian Brzybohatý a ústavní právník Jan Kudrna.

Nebezpečí teroristických útoků v Evropě opět vzrůstá. A teroristé v poslední době útočí výhradně na takzvané „měkké cíle“, tedy na nic netušící a bezbranné civilní obyvatelstvo. Jak jsme připraveni s nimi bojovat na svém vlastním území a u svých domovů?

Máme vyjednávat s teroristy a snažit se splnit některé jejich podmínky, když tím zachráníme lidské životy? A máme právo obětovat život jednoho člověka, abychom zachránili ostatní?

Co vlastně teroristé svými útoky sledují? Chtějí nám nahnat strach a tak nás postupně zcela paralyzovat?

Otázky, které souvisí s hodnotou lidského života, patří k těm, které vzbuzují největší emoce a neexistují na ně jednoduché odpovědi.

Stopáž56 minut
Rok výroby 2016
 L HD