Pád komunistického režimu otevřel cestu k alespoň částečné nápravě křivd a bezpráví, mimo jiné k restitucím kdysi ukradených majetků. Pro některé potomky starých selských rodů znamenal listopad 1989 především možnost začít znovu hospodařit. Scénář A. Drda. Režie I. Bystřičan

Pořad bude možné přehrát od 22. 9.
Video není k dispozici

Komunisté sice po válce tvrdili voličům, že „kolchozy u nás nebudou“, záhy po únoru 1948 však začali s brutální likvidací venkova. Sedláci byli nahnáni do družstev, okradeni o půdu, na níž jejich rody často hospodařily po staletí, byli obráni o další majetky a o zvířata. Stovky zemědělců označil stát za kulaky, byli souzeni, posíláni do vězení a na nucené práce, vyháněni z domovů. Po listopadu 1989 se jen málokdo z restituentů vrátil k soukromému hospodaření, potomci někdejších sedláků restituovanou půdu většinou prodali nebo pronajali. Komunistické zničení venkova se dodnes nepodařilo napravit, důsledky jsou sociální, kulturní i ekologické. Zemědělství ovládají velké společnosti, orientované na zisk z dotací, menší hospodáři jsou spíše výjimeční. Patří k nim i Václav Dašek, Pavel Dobrovolný a Josef Sotona, kteří se rozhodli, že se vrátí k rodinné tradici a pustili se do hospodaření.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD