Říká se, že lidé z komunistických Podniků zahraničního obchodu (tzv. pézetek) byli v listopadu 1989 nejlépe připraveni na změnu režimu a zavedení tržního hospodářství, že měli náskok před ostatními. Je to pravda? Skutečně výrazně uspěli? Scénář A. Drda. Režie V. Portel

Zaměstnanci Podniků zahraničního obchodu (Tuzex, Strojimport, Strojexport, Petrimex atd.) patřili v komunistickém režimu k elitě: ti nejspolehlivější, zpravidla členové KSČ a leckdy spolupracovníci Státní bezpečnosti, směli vycestovat do kapitalistické ciziny, měli přístup k valutám a tuzexovým bonům, znali poměry v západním světě, ovládali cizí jazyky, měli jisté obchodní kontakty a zkušenosti. To všechno po listopadu 1989 mohlo znamenat velkou výhodu v podnikání. Je pravda, že tzv. pézetkami prošli dnes nejbohatší čeští obchodníci. Zároveň se však nedá obecně tvrdit, že by se z „pézetkářů“ rekrutovala současná nejdůležitější podnikatelská vrstva a že převrat nejvíc posloužil „starým podnikatelským strukturám“. V dokumentu vzpomínají Pavel Franěk, Jiří Mikeš a Otakar Slavík.

Upoutávka

Upoutávka

Příběhy 20. století II. – Připravení

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD