Novinář, pracovník čs. redakce BBC. Jeho matka Otka Bednářová byla mluvčí Charty 77. Absolvent oxfordského studia, komentátor Svobodné Evropy v novém dokumentárním cyklu o životních osudech pěti signatářů Charty 77, kteří byli přinuceni k emigraci. Režie J. Střecha

Cyklus Vyhnáni po Chartě nabízí setkání se zajímavými osobnostmi Charty 77, které byly jako její signatáři vyhnány ze země. Někteří se po pádu režimu vrátili, jiní zůstali v zahraničí.

Novinář a komentátor Jan Bednář. Jeho matka Otka Bednářová byla mluvčí Charty 77, kterou Jan Bednář hned na začátku podepsal. Když odmítl podpis odvolat, nebylo mu dovoleno složit závěrečnou státní zkoušku na Vsoké škole ekonomické v Praze. V roce 1982 se vystěhoval do Velké Britanie a po dokončení studií v Oxfordu začal v roce 1985 pracovat v československé redakci BBC v Londýně. V roce 1992 se vrátil do Prahy, kde začal pracovat jako komentátor ve Svobodné Evropě. V roce 2014 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen členem Rady České televize a od června 2015 je jejím předsedou.

Jan Bednář
novinář a komentátor

Jan Bednář

* 1953


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD