Přehled dílů

alternative text

Podstatští (3/8 – II. řada)

O právu a nesmlouvavě. Tímto rodovým heslem se po staletí řídí rod Podstatzkých

alternative text

Hildprandtové (2/8 – II. řada)

Přes překážky ke slávě. Takové je rodové heslo Hildprandtů, kteří ho mnoho století věrně dodržovali. Otisk jejich slavných předků je patrný v dějinách mnoha evropských zemí. I v daleké Africe

alternative text

Bubnové z Litic (1/8 – II. řada)

Ctíce předky ctíme sebe. Tak zní rodové heslo Bubnů z Litic a doyenka rodu, paní Eleonora, si celý život přála, aby na něj Bubnové nikdy nezapomněli

alternative text

Kinští (8/8 – I. řada)

Bůh, čest, vlast. Tak zní rodové heslo Kinských, v jejichž erbu jsou tři vlčí zuby.

alternative text

Colloredové (7/8 – I. řada)

Rod knížat a hrabat Colloredů se objevuje na historické scéně už před tisícovkou let v Itálii, do Čech přišel v době třicetileté války.

alternative text

Nostitzové (6/8 – I. řada)

Když se vysloví jméno Nostitzů, většině se vybaví dnešní Stavovské, původně Nostitzovo divadlo v Praze.

alternative text

Lobkowiczové (5/8 – I. řada)

Rodové heslo Lobkowiczů zní „Popel jsem a popel budu“ a odkazuje se k jedné větvi slavného rodu, která jej od 17. století nepoužívá.

alternative text

Sternbergové (4/8 – I. řada)

V erbu rodu Sternbergů je osmicípá hvězda v modrém poli a rodové heslo latinsky zní: „nezná západu“, tedy nikdy nezapadá.

alternative text

Schwarzenbergové (3/8 – I. řada)

Nic než právo. Takové heslo má v erbu významný český aristokratický rod Schwarzenbergů.

alternative text

Czerninové (2/8 – I. řada)

Nezahyneš ani ohněm ani mečem. Ukaž mi své cesty, ó Pane. Takového rodového kréda se snaží držet starý aristokratický rod Czerninů.