Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Vrchní soud sledoval lobbistu Janouška“ s místopředsedou Městského soudu v Praze Tomášem Novosadem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

místopředseda Městského soudu v Praze

Tomáš Novosad

Odsouzený lobbista Roman Janoušek, který má do příštího jara přerušený výkon trestu kvůli závažným zdravotním problémům, chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii. Zjistil to Vrchní soud v Praze poté, co ho nechal sledovat. I na základě těchto zjištění podle mluvčí pražského městského soudu Markéty Puci vrchní soud před několika týdny potvrdil, že opětovné zamítnutí Janouškovy žádosti o prominutí zbytku trestu bylo správné a důvodné.

Záznam chatu z úterý 27. srpna 2019

Olda: „Pane místopředsedo, můžete vysvětlit proč nebylo dříve možné sledovat korupčníky s nasazenými odposlechy a procesním zdržováním se doposud nepodařilo dostat do tepláků "velké ryby" z privatizačních podvodů? Je to snad pouze odvahou mladých v justici?“

Tomáš Novosad: „Policie používá operativní techniku již dlouho, ale nezapomeňte, že také bojuje proti sofistikovanému zločinu.“

Eva: „Jaký obraz ukazuje justice přerušením trestu u p. Janouška? Do vězení stejně nenastoupil a kdoví, jestli někdy nastoupí. Postupoval by soud stejně u nemajetného občana? Divíte se pochybnostem, které lidé u tohoto případu mají?“

Tomáš Novosad: „Pokud vím, tak pan Janoušek trest nastoupil a jeho část již vykonal.“

Václav K.: „Dobrý večer. Hrozí Janouškovi zpřísnění trestu, případně postih autorům posudků, na jejichž základě, mu byl trest přerušen? Jaký by byl postup v tradiční demokratické zemi s funkční justicí?“

Tomáš Novosad: „V každém případě jsme tradiční demokratickou zemí s funkční justicí. Pokud byly posudky nepravdivé, tak znalcům samozřejmě postih hrozí.“

Blanka: „P.Janouškovi byl přerušen výkon trestu ze zdravotních důvodů,prý.Můžete říci,kdo,kolik lékařů a kde posuzují jeho zdravotní stav? Konkrétně,prosím popište,jak se postupuje a jakým vyšetřením prošel?“

Tomáš Novosad: „Konkrétní okolnosti tohoto případu mi nejsou známy.“

SK: „Vrchní soud nechal sledovat lobbistu Janouška, to je jistě dobře a je to zajímavé. Je to nyní v ČR běžná praxe -toto soudní sledování?“

Tomáš Novosad: „Pokud vím, tak v této fázi trestního řízení je to postup spíše výjimečný.“

ANTI: „Kdo o tom rozhoduje, když vrchní soud nechává někoho sledovat?“

Tomáš Novosad: „Vrchní soud.“

Pavlína: „Ráda bych odbočila ke kauze Grygárek. Proč rozhodoval městský soud neveřejně? A jak se může městský soud domnívat, že se Grygárek s Janouškem neznali, když všichni vědí, že to byla Mazánkova pravá ruka na vrchním zastupitelství, která ho roky kryla?“

Tomáš Novosad: „V souladu s trestním řádem mohou v některých případech soudy rozhodnout při neveřejném zasedání, bývá to tehdy, kdy z nějakých důvodů není třeba např. provádět dokazování.“

Pražan: „Kdo vlastně vykonává sledovací činnost pro účely soudů? Jak silné důkazy jsou zjištěné informace o sledovaném?“

Tomáš Novosad: „Sledování provádí Policie ČR. Výsledky sledování jsou samozřejmě významnými skutečnostmi pro rozhodnutí.“

Ondřej: „Proč nenařídí soud okamžitý návrat za mříže? Nejsou výsledky sledování dostatečným důkazním materiálem pro Janouškův návrat k výkonu trestu?“

Tomáš Novosad: „Veškeré zjištěné okolnosti, samozřejmě soudy při dalším rozhodování vezmou v potaz.“

Lukáš Lekeš: „Nezdá se Vám, že p. Janoušek se jen vymlouvá, aby nenastoupil do výkonu trestu?“

Tomáš Novosad: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:14.“

Aleš: „Média zmiňují, že se choval konspiračně, měnil vozidla, zakrýval si tvář atd. Proč? Věděl nebo tušil o sledování své osoby, nebo byl oprávněně paranoidní?“

Tomáš Novosad: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:24.“

Pražan: „Na základě kolika různých lékařských posudků rozhodl soud o přerušení Janouškova výkonu trestu? Shodovaly se všechny posudky?“

Tomáš Novosad: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:29.“

Čenda: „Hrozí panu Janouškovi za toto podvádění a lhaní zpřísnění trestu?“

Tomáš Novosad: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:33.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD