Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Mosty a lávky – jejich údržba a bezpečnost“ s Vladislavem Hrdouškem z katedry betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT

Vladislav Hrdoušek

V jakém stavu jsou české mosty?

V Praze se začne opravovat poškozený most u stanice metra Vltavská - už si ho převzala stavební firma. Dělníci most podepřou. Kvůli havarijnímu stavu ho technická správa komunikací uzavřela minulý rok v říjnu. Na konci loňského roku ho pak částečně zprovoznila. Kvůli pracím nebudou jezdit tramvaje mezi Těšnovem a Vltavskou. Výluka potrvá do pátku. V jakém stavu jsou mosty nejen v Praze, ale po celém Česku? Téma pro večerní Devadesátku a jejího hlavního hosta, kterým bude Vladislav Hrdoušek z katedry betonových a zděných konstrukcí, Fakulty stavební ČVUT.

Záznam chatu z pondělí 4. února 2019

Olda: „Zajímá mne s jakým koeficientem přetížení se u moderních mostních konstrukcí počítá a jak se u těchto staveb stanovuje technologie provedení ? Doufám, že každá nová technologie je určitou dobu prověřována v extrémních podmínkách a jak dlouho ?“

Vladislav Hrdoušek: „Přetížení je dáno návrhem mostu podle evropské normy. Možnost přetížení závisí na typu konstrukce. Konstrukce desková např. snese větší přetížení proti návrhovému zatížení, podobně i konstrukce přesypaných mostů.“

Stanislav: „Jak je to vlastně s životností mostů a lávek a jak ovlivňuje jejich původně předpokládanou životnost současné přetěžování stále se zvyšující dopravou? V jakém stavu je dnes poměrně nedávno vybudovaný Nuselský most? Dožije se plánované životnosti? Děkuji.“

Vladislav Hrdoušek: „Plánovaná životnost je zhruba sto let. K současnému přetěžování by nemělo docházet, limity jsou dány dopravními značkami, a tam kde nejsou tak je volný průjezd vozidel, až na tzv. mimořádné přepravy, které se musí posuzovat. Nuselský most byl postaven cca před 50 lety, v minulosti proběhlo několik oprav, poslední skončila před dvěma lety, kontrolovaly se všechny části konstrukce a co bylo potřeba se opravilo.“

Stanislav: „Co vlastně bylo na českých mostech a lávkách zanedbáno? Pravidelné kontroly? Včasnost a kvalita oprav? Kdo je za to odpovědný? Děkuji za odpověď.“

Vladislav Hrdoušek: „Pravidelné kontroly se provádějí, co však bylo podle mého názoru zanedbáno je vyhodnocení kontrol a následné opravy, které měly proběhnout. Zodpovědný za stav mostů je vlastník.“

WAR: „Jaká jsou všechna pozitiva ohledně stavu mostů v ČR?“

Vladislav Hrdoušek: „Stavíme mosty stejnými technologiemi jako ve světě.“

SK: „Jaká jsou všechna negativa ohledně stavu mostů v ČR?“

Vladislav Hrdoušek: „Degradace materiálů vyvolané především zatékáním vody, zejména slané u silničních mostů.“

Českobudějčák: „Dobrý večer Proč se NEkonrolujou i MOSTY tř. v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ? Proč je PRAHA VIP ?“

Vladislav Hrdoušek: „Já si myslím, že mosty v ČB se kontrolují, tam mosty vlastní jednak ŘSD (na průtahových komunikacích) a město.“

SK: „Je dostatečná legislativa ohledně stavu mostů v ČR?“

Vladislav Hrdoušek: „K návrhu a kontrole mostů slouží evropské a české normy, dále technické podmínky a jiné předpisy. Zdá se mi, že těch předpisů je až moc.“

GF: „Co by se mělo v současnosti dělat obecně ohledně stavu mostů v ČR?“

Vladislav Hrdoušek: „Zajistit po zjištěných závadách jejich opravu a neotálet s ní.“

SK: „Jak je na tom ČR ve stavu mostů ve srovnání s ostatními zeměmi EU?“

Vladislav Hrdoušek: „Stav mostů je srovnatelný, bylo období, kdy se dávalo přednost novým konstrukcím a zanedbávala se údržba. To se dnes projevuje většími závadami na mostech.“

Pavel: „U řady mostů je objevují informace, že se jedná o konstrukci, která se prakticky nedá udržovat a kontrolovat. Nejen lávka v Troji. To nikoho nenapadlo v době stavby? Je snad tak drahé postavit jednoduchý most s levnou a snadnou údržbou?“

Vladislav Hrdoušek: „To je otázka výběru konstrukce. Lávky umožňují navrhovat konstrukce atraktivní, zvláštních uspořádání a mimořádných rozpětí. V době stavby se všeobecně preferovala prefabrikace, a proto také ta mostovka byla navržena z prefabrikátu. Samozřejmě by se dala udělat jakákoliv konstrukce, např. trámová, je to otázka zda překlenout celé rozpětí řeky, nebo do vody postavit pilíře.“

Jiří Kappler: „Připadá mi, že čím více cen za architekturu nějaká stavba získá (nejen most) - tím komplikovanější pak je její provoz a údržba. Trojský most, budova NTK, atd. Není na čase začít za veřejné peníze stavět věci, které nebudou vyhrávat ceny, ale vydrží?“

Vladislav Hrdoušek: „U mnoha konstrukcí je významná role architekta, u mostních konstrukcí má dominantní postavení statik. Každá zvláštní konstrukce něco stojí a musí být dokonalé detaily.“

Lenka: „Hodně často jezdím na vysočině přes most ve Velkém Meziříčí. Jak je na tom tento most? Vím, že by tam měla být nějaká rekonstrukce, ale přijde mi, že ten most je dobrý“

Vladislav Hrdoušek: „Most Vysočina čeká rekonstrukce v rámci rozšiřování dálnice D1, jeho stav je dobrý.“

Marek: „Jak jsou na tom mosty v Praze? Pořád je na tom nejhůř Libeňák?“

Vladislav Hrdoušek: „Pravděpodobně nejhorší stav má skutečně Libeňský most, závěry diagnostik ostatních mostů ukazují, že je potřeba v dohledné době jejich oprava.“

SK: „V jakém stavu jsou mosty nejen v Praze, ale po celém Česku?“

Vladislav Hrdoušek: „Jsou zpracovány statistiky, ve kterých se uvádí, že např. u silničních mostů je ve stavu 6 a 7 přibližně 5 % mostů v celém Česku.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD