Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Česko před 15 lety zasáhly povodně“ s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

generální ředitel, Povodí Vltavy

Petr Kubala

Před patnácti lety, v srpnu 2002, postihly Českou republiku katastrofální záplavy, které si vyžádaly 17 lidských životů. Zasažena byla více než třetina území státu, nejvíce utrpěly jižní, střední a severní Čechy. Velká voda se však nevyhnula ani Moravě, která se stále vzpamatovávala z povodní, které ji zasáhly v roce 1997. Řádění živlu způsobilo v roce 2002 škody v hodnotě 73 miliard. Hlavním hostem dnešní Devadesátky bude generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Jaké jsou vaše vzpomínky na povodně v roce 2002? Ptejte se.

Záznam chatu z pondělí 7. srpna 2017

Václav K.: „Dobrý večer. Kde by skončila voda „nevpuštěná“ za vybudované i plánované protipovodňové stavby? Došlo by k vytvoření laguny uprostřed nechráněných polí, nebo by byla exportována do zahraničí?“

Petr Kubala: „Současné stavby proti povodním jsou v takových případech vybaney příslušnými čerpadly, které tuto vodu následně přečerpávají do vodního toku. Takže tato situace je již součastí toho protipovodňového opatření v dané lokalitě.“

Libor: „V Hněvkovicích nejde komora, na Orlíku brzy taky se brzy nebudou přepravovat lodě. Bude dostatek vody pro lodě.“

Petr Kubala: „Tato situace je dána aktuální povodňovou situací, takže situace bude zlepšená až po zvýšení atmosférických srážek, které vodu doplní.“

Karel T.: „Co je hlavním úkolem Orlíku. Manipulace s vodou nebo výroba el. energie.“

Petr Kubala: „Jako všechny nádrže Vltavské kaskády se jedná o víceúčelovou vodní nádrž, která zabezpečuje nadlepšování průtoku na dolním toku Vltavy v období sucha, napomáhá ochraně před povodněmi cca do dvacetileté vody, akumulaci povrchové vody a odběry vody, reakreaci, výrobu el. energie a plavbu. Při povodňových situacích je samozřejmě upřednostňována ochrana před povodněmi, ne výroba energie.“

Milan: „Je v plánu výstavba dalších přehrad, které by mohly pomoci při povodních a ochránit tak obce a města?“

Petr Kubala: „V současné době se připravuje výstavba nové přhrady Nové Heřminovy na severní Moravě a připravuje se výstavba Skaličky na Bečvě. Jinak existuje generel lokalit pro možné využití výstavby možných nádrží, který obsahuje 65 lokalit pro možnou výstavbu přehrad, bude-li třeba.“

Ondřej: „Proč disponoval tehdejší primátor Prahy s naprosto chybnými informacemi? Na základě čeho se domníval, že Praha povodně bez problému zvládne? Mělo by dnešní vedení Prahy přesnější informace k učinění zásadních rozhodnutí, pokud znovu přišla velká voda?“

Petr Kubala: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:38).“

Milda: „Při povodni byla zatopena velká část metra. Nevyřešilo to jeho zastaralost?“

Petr Kubala: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:41).“

Tereza: „Jak je v současné době metro ochráněno proti případné další povodňové vlně?“

Petr Kubala: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:42).“

Vladimír: „Mohl by mi někdo z hostů odpovědět, proč se po takto rouzsáhlých povodních nepřestěhovala pražská Zoo? Vždyť zvířata jsou v ohrožení při každé větší vodě?“

Petr Kubala: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:46).“

Divák: „Jak zvládají povodně české přehrady? Nehrozilo by při mimořádně velkých povodních protržení některé z nich?“

Petr Kubala: „Povodně české přehrady, zejména na Vltavské kaskádě obstály bez jakýchkoliv závad a poškození. Pokud došlo k nějakému poškození, tak se týkalo zejména přidružených objektů jako vývarů, ochranných zdí, ale nikdy nedošlo k poškození funkce přehradního tělesa. Tyto přehrady podléhají nejvyššímu stupni tzv. technicko-bezpečnostního dohledu, v rámci kterého se realizují potřebná měření, vyhodnocují se průběžná opratření. Můžeme konstatovat, že naši předkové postavili tyto přehrady perfektně.“

Štěpánka: „Jak zvládly záchranné složky situaci kolem povodní? Byly dobře připraveny?“

Petr Kubala: „ZS, čímž myslím složky IZS, zejména hasiče, Policii ČR a armádu a dobrovolné hasiče fungovaly jako vždy úplně skvěle.“

Klára: „Jak dlouho dopředu lze předpovídat rozsáhlou povodeň jako v roce 2002?“

Petr Kubala: „Takto rozsáhlou povodeň nelze předpovídat dlouho dopředu ani v současné době. Pracujeme nyní s předpovědí desetidenní a na 48 hodin, ale i tak je to složité.“

Karla: „Ve kterých obcích a městech hrozí největší problém při rozvodnění Vltavy kvůli chybějícím protipovodňovým opatřením?“

Petr Kubala: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (21:06).“

Johana: „Jak se realizuje projekt úprav Orlické přehrady, aby si v budoucnu nádrž poradila i s desetitisíciletou povodní? Začne se stavět v roce 2019?“

Petr Kubala: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (21:12).“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD