V České republice přetrvává jednolitý stereotypní pohled na cizince - Rusové jsou mafiáni, Ukrajinci námezdní dělníci a Vietnamci stánkaři. Osobní příběhy jednotlivců, jejich důvody pro odchod z vlasti, jejich problémy s životem v České republice i jejich drobné denní radosti se z tohoto obrazu vytratily. Jednotná nálepka pro celý národ či etnikum však činí z každého příslušníka zločince a vyvolává nedůvěru, přehlížení a strach v celé společnosti, které mohou přerůst až v otevřeně rasistické projevy vůči příslušníkům jiných národností.

Série šesti dokumentárních filmů Cizinci u nás, kterou přináší Česká televize ve spolupráci se společností Člověk v tísni, odkrývá individuální osudy lidí, kteří se rozhodli žít v České republice, a ukazuje, že jednotná nálepka pro všechny neexistuje. Vietnamský obchodník může žít v České republice, protože je geniální matematik a našel zde větší uplatnění, ruský umělec proto, že se zamiloval do české dívky. Arménská rodina v Česku získala politický azyl a našla tak vytouženou ochranu před režimem své vlasti. Různé jsou jejich důvody pro příchod do České republiky, různý byl i způsob, jak je přijali Češi v jejich okolí. Mnozí z nich zde mají přátele, jiní museli kvůli své národnosti čelit opovržení. A většina z nich prožila obojí. Dokumentární série tak podává náhled, jak se žije cizincům v České republice.

Dokumentární série Cizinci u nás je součástí projektu Migrace, který realizuje společnost Člověk v tísni s cílem objektivně vysvětlit fenomén migrace, popírat etnické stereotypy a přispět k toleranci mezi menšinami a českou majoritou.