Jak prožívají projekt společného vzdělávání ti, jichž se bezprostředně týká?

Funkčnost inkluze neboli společného vzdělávání dětí s postiženími i bez, Čechů i cizinců, dětí s různým stupněm nadání a z různých rodinných zázemí, je v posledních dvou letech námětem emotivních debat dospělých. Když se ale zeptáme přímo školáků, je pro ně inkluze vůbec téma? Film Tomáše Škrdlanta přibližuje zkušenosti učitelů, ředitelů a rodičů, ale režisér si povídal hlavně s žáky – s cizinci, s dětmi s ADHD, s dyslektiky, s autisty, a s jejich spolužáky. Z bezprostředního projevu dětí vzniká plastický obraz života v dnešních školách a nabízí se otázka, kdo si vlastně s inkluzí umí lépe poradit: děti, nebo dospělí?

Napište nám