Co může člověk dát, aby vykoupil svou duši? Nelze sloužit Bohu i majetku. Dvoudílný italsko-německý film o Františkovi z Assisi