O trůn bojoval všemi prostředky. Nakonec se však stal prvním císařem, který abdikoval.
Karel V. - císař říše, nad níž Slunce nezapadá

Toužil být panovníkem mírotvorcem, vládl však hlavně na bitevním poli. Své války financoval zlatem uloupeným v koloniích. I přes neocenitelnou podporu své sestry Marie a manželky Izabely, portugalské princezny, však nenaplnil svou vizi zajistit mír v říši, nad níž Slunce nezapadá. Když roku 1519 umírá císař Maxmilián I., stává se hlavním kandidátem na královský a císařský titul Svaté říše římské jeho vnuk, 19tiletý Karel, vévoda burgundský. Jak se však vyrovnat mocným a bohatým konkurentům a přesvědčit kurfiřty, aby zvolili právě jej?

Napište nám