Tomáš Glanc, rusista, překladatel a sémiotik, a jeho evropské putování výtvarným uměním. Připravili M. Růžičková a P. Slavík

Jsou lidé, kteří prožijí celý život tam, kde se narodili, a nedokážou si představit, že by svůj domov někdy opustili. Pak jsou ti, kteří si, ať už ze své vůle anebo pod tlakem okolností, našli nový domov někde úplně jinde. A konečně jsou takoví, kteří se celý život stěhují z místa na místo a kteří slovy Jiřího Voskovce mají domov tam, kde si pověsí klobouk. K nim patří i Tomáš Glanc, profesor slavistiky na univerzitě ve švýcarském Curychu. V rámci svého oboru tu přednáší teorii a dějiny slovanské literatury v širokém záběru dalších souvisejících témat. Vedle pedagogické činnosti se zabývá i řadou vědeckých projektů. Působí tu od roku 2015, ale cesta, která ho do Curychu dovedla, byla poměrně dlouhá.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument