S ostravskými přírodovědci na sever za losem evropským a jespáky bojovnými (2010). Režie J. Večeřa

S vysokoškolskými učiteli z katedry biologie PřF OU v Ostravě navštívíme polskou Biebrzu. Provázet nás budou nejen ostravští biologové, ale také průvodce Biebrzanským národním parkem Mirek Kobeszko a ředitel parku Wojciech Dudziuk. Na svých cestách mokřady kolem nezkrocené rovinné řeky Biebrzy a borovými lesy na písčitých dunách se setkáme s jeřáby popelavými, rybáky, tokajícími jespáky bojovnými, ale také s vlkem a losem evropským, za kterým jsme na Biebrzu jeli především.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2010
 ST
ŽánrDokument