k ochraně přírody, prostředí a planety

Stále více zemědělské půdy v České republice je ohrožena erozí. Nejvíce jsou ohroženy svažité pozemky, na kterých se pěstují širokořádkové plodiny jako brambory a kukuřice. S kamerou jsme navštívili jižní Moravu, kde dochází k největším ztrátám a prakticky nenávratným ztrátám orné půdy. Někteří farmáři se tady pokoušejí předcházet erozi změnou technologií a vyséváním speciálních plodin, které jsou svými kořeny na rozdíl od kukuřice schopny udržet půdu i na svažitých pozemcích. Dalším způsobem, jak zabránit erozi, je obnova teras, mezí a zakládání travnatých zasakovacích pásů uprostřed svažitých lánů. Farmáři tak navracejí krajině vyšší druhovou rozmanitost a vytvářejí podmínky pro návrat původních živočichů a rostlin do kulturní krajiny.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2012
 P ST
ŽánrDokument