k ochraně přírody, prostředí a planety

Okolí Písnického potoka ve stejnojmenné pražské části je dnes příjemným místem s udržovanou zelení, jejíž dominantou je dnes již obnovený a zcela funkční biokoridor. Ještě před dvanácti lety, kdy zde vzniklo občanské sdružení Stromy, tomu tak nebylo. Občanskému sdružení se podařilo velkou černou skládku přetvořit na registrovaný biokoridor, který je dnes chráněn zákonem. Území má statut významného krajinného prvku s názvem K Vrtilce. Nutná byla součinnost s oběma vlastníky pozemků – městskou částí a Lesy ČR. Díky grantu Nadace Partnerství mohlo sdružení v roce 2001 připravit a následně rozjet komplexní projekt Zelená zóna Písnice. Také městská část Písnice poskytla na projekt v průběhu jeho realizace svojí část finančních prostředků

Stopáž10 minut
Rok výroby 2011
 ST
ŽánrDokument