Žít moderně a v souladu s přírodou se snaží obyvatelé Jindřichovic pod Smrkem. Připravil I. Stehlík

Jindřichovice pod Smrkem se dostaly poprvé do středu pozornosti médií, když před několika lety vydal zdejší starosta ing. Pávek obecní vyhlášku, která zakazovala vstup státním úředníkům do Jindřichovic. Poněkud stranou tak zůstaly ostatní aktivity lidí v této obci. V obci, která leží až u polských hranic, v obci, která po odsunu německého obyvatelstva přes půl století chátrala.
Dnes se sem hrnou mladí lidé a mladé rodiny. Tady se totiž žije jinak.

Obec postavila nízkoenergetické domky (které samozřejmě mají svůj zdroj vody, svoji čistírnu odpadních vod). Již několik let tady pracuje obecní kotelna na biopalivo (štěpku), na kopci za vsí stojí dvě obecní větrné elektrárny. Prosperují tu tři soukromé zemědělské farmy (mající certifikát ekologických výrobků). Je tu funkční informační ekologické středisko, muzeum vesnického života (včetně rekonstruovaného větrného mlýna). V Jindřichovicích se prostě snaží žít jinak, než je u nás obvyklé – žít v souladu s přírodou.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrMagazín