k ochraně přírody, prostředí a planety

Pozemská atmosféra se utvářela miliardy let. V posledních stovkách let se na jejím složení zvýšenou měrou podílí člověk, zejména spalováním fosilních paliv a intenzivním zemědělstvím. Hrozí nám globální oteplování? V cyklu PŘIDEJ SE vědci dr. Václav Cílek, doc. Martin Braniš a dr. Jan Pokorný přinesou nové informace o vývoji pozemské atmosféry, zvyšování obsahu skleníkových plynů a možných scénářích vývoje klimatu. Více než polovinu oxidů uhlíku pohlcují oceány a vegetace. Jak můžeme zmírnit riziko zvyšování obsahu skleníkových plynů? Jsou na místě obavy řady vědců i politiků?

Stopáž14 minut
Rok výroby 2009
 P ST 4:3
ŽánrDokument