k ochraně přírody, prostředí a planety

Pořad Přidej se probírá zásadní změny, které proběhly v naší krajině zásahy člověka od 7. století do současnosti. Nejdrastičtější změny nastaly ve 20. století díky kolektivizaci a rozvoji těžby uhlí v povrchových dolech. Výroba elektrické energie a rozvoj těžkého průmyslu vytvořil ekologickou krizi, kdy byly vážně narušeny všechny horské ekosystémy. Ani v současnosti se nezastavily negativní trendy nakládání s krajinou. Jedná se především o vznik nefunkčních (z hlediska sociologie i přírody) satelitních městeček, skladových areálů, které zabírají obrovské rozlohy kvalitní orné půdy a vznik bromfieldů. Tento trend je nutné zastavit.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3
ŽánrDokument