Mozaika z regionů

Obsah dílu

Přehrát vše

Žebrák a Točník

Žebrák a Točník Dva hrady stojící v těsném sousedství nedaleko Prahy cestou směrem na Plzeň málokdo přehlédne. Starší z nich je Žebrák, který vyrostl už ve 13. století zásluhou Zajíců z Valdeka. Zanedlouho se stal majetkem českých panovníků. Jan Lucemburský i Karel IV. si místo oblíbili a nocovali tu cestou do Norimberku. Jenže Otci vlasti pak právě tady zemřel prvorozený syn, a tak na sídlo zanevřel. Často na něm ovšem později pobýval Václav IV., který taky v těsné blízkosti nechal vybudovat Točník. Ten se do dnešních časů dochoval v mnohem lepší podobě. Za to, že se Žebrák proměnil ve zříceninu, prý ovšem nemůže působení času, ale spíš královský poklad zakopaný někde v jeho prostorách po smrti Václava IV. Další majitelé hradu se ho totiž snažili najít, a tak pobořili celý palác.

MapaŽebrák a Točník
videoŽebrák a Točník
...
video video

Žebrák a Točník

Po Labi na raftu

Po Labi na raftu K oblíbeným vodáckým tokům patří Sázava, Lužnice nebo Vltava. My vás ale pozveme na Labe, dokonce na jeho úsek od Děčína k hranici s Německem. V těch místech je nejsilnější proud a taky největší hloubka. Na svezení zvolíme rafty. Nejprve budeme z hladiny obdivovat zámek, který se tyčí nad Děčínem, pak pomalu vplujeme do Labského kaňonu, tvořeného pískovcovými stěnami. Je největší svého druhu v Evropě. Daří se v něm kupříkladu sokolu stěhovavému, výru velkému nebo čápovi černému. Dostaneme se rovněž do míst, v nichž každá polovina našeho člunu popluje ve vodách jiného státu. A bez povšimnutí bychom neměli minout ani sochu svatého Vojtěcha mezi Čertovou vodou a Dolním Žlebem, kterého jako patrona uctívají všichni plavci a lodníci.

MapaPo Labi na raftu
videoPo Labi na raftu
...
video video

Po Labi na raftu

Kostel sv. Jakuba Většího v Církvici

Kostel sv. Jakuba Většího v Církvici K významným románským památkám v naší zemi patří kostel svatého Jakuba Většího, který najdeme v Církvici na Kutnohorsku. Vyrostl tam už ve 12. století. Iniciátorkou stavby byla dáma jménem Marie. Její muž Slavibor společně s několika moravskými knížaty přepadl olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a papež na ně za to uvalil kletbu. Slavibor zanedlouho zemřel a vdova zřejmě přistoupila k budování svatostánku jako k pokusu o odčinění jeho viny. Přestože kostel obléhali Žižkovi bojovníci a později i švédští vojáci, zachoval si dodnes svou románskou podobu. Unikátní je zejména jeho jižní průčelí s unikátní výzdobou. Mezi plastikami tu najdeme i svatého Vojtěcha a pravděpodobně taky svatého Václava. Jedná se podle všeho o nejstarší zobrazení patronů naší země.

MapaKostel sv. Jakuba Většího v Církvici
videoKostel sv. Jakuba Většího v Církvici
...
video video

Kostel sv. Jakuba Většího v Církvici

Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou Na západě Čech vás zavedeme ke dvěma místům, která se pyšní našimi nej. Jezero, které vzniklo u Mladotic, je nejmladším u nás. Jako jediné navíc vzniklo následkem sesuvu. Došlo k němu po silných přívalových deštích na místním potoce v květnu roku 1872. Zastavíme se taky v obci, podle níž tenhle výtvor přírody dostal jméno – v Mladoticích. Místní kaple byla patrně první stavbou Jména Panny Marie v zemích českých. Je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho, který na ní měl předvést svůj um, aby mu mohlo být svěřeno třeba vybudování Plaského kláštera. Pak se vydáme do městečka, které je nejmenším historickým nejen u nás, ale zřejmě i na světě, do Rabštejna nad Střelou. Tamní kamenný most je prý dokonce starší než pražský Karlův.

MapaRabštejn nad Střelou
videoRabštejn nad Střelou
...
video video

Rabštejn nad Střelou

Cyklohráček

Cyklohráček K železničním tratím, které vyrostly v poslední třetině 19. století, patřila i Pražsko–duchcovská dráha. Jejím hlavním cílem bylo zlevnit uhlí v Praze. Do té doby totiž monopol na jeho dopravu ze severu Čech měla jedna společnost a ta ho ráda využívala, až zneužívala. Byť původně dráhu stavěla soukromá firma, zanedlouho její provozování převzal stát. Nicméně na konci minulého věku ruch na ní začal utichat a koleje zarůstaly. Jejich záchranu paradoxně přinesly události 11. září 2001. Po nich pražské letiště potřebovalo další cestu pro dopravu pohonných hmot. A tak se úsek trati od Hostivice dočkal obnovy. Dnes po ní kromě nákladů jezdí od jara do podzimu každý víkend unikátní motoráček nazvaný Cyklohráček. Je to vlastně takové pojízdné hřiště na kolejích. A my se s ním svezeme.

MapaCyklohráček
videoCyklohráček
...
video video

Cyklohráček

Hostouň

Hostouň Hostouň na samém západě Čech kdysi proslavil vojenský hřebčín. Na počátku světové války sem byl přestěhován z Haliče a byli v něm chováni koně pro využití v armádě. Na loukách tu proto často byli v sedlech bujných ořů vídání dragouni. Tradice pokračovala i za první republiky. Právě odsud pocházel dokonce oblíbený kůň prezidenta Masaryka. Nejvýznamnějším obdobím ale byla druhá světová válka. Tehdy sem Adolf Hitler nechal přivézt svůj válečný lup – 650 koní z celé Evropy včetně stáda vídeňských lipicánů. Když se začala blížit fronta, ošetřovatelé se o ně začali bát a rozhodli se je odtud odvést. A to byl začátek akce Kovboj. Zjistíme, kdo byl jejím iniciátorem, jak proběhla i to, co se v hřebčíně děje dnes.

MapaHostouň
videoHostouň
...
video video

Hostouň

Stopáž29 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD