Mozaika z regionů

Obsah dílu

Přehrát vše

Sakrální památky

Sakrální památky Pokud vás pozveme na Slapy, budete nejspíš očekávat koupání či jiné vodní radovánky. Omyl, tentokrát se v téhle oblasti budeme toulat poměrně dávnou historií. Vydáme se za poznáním zajímavých sakrálních památek. Hned ta první bývá často nazývána barokní perlou středního Povltaví. A najdeme ji přímo ve Slapech. Je to kostel svatého Petra a Pavla. První zmínka o slapské farnosti pochází už ze 14. století, o tomhle kostelu se ale z historických pramenů dozvídáme až v souvislosti s třicetiletou válkou, při níž byl pobořen. Jeho současná podoba je dílem mnichů cisterciáků a hlavně slavného stavitele Jana Blažeje Santiniho. Kostel si v klidu prohlédneme a pak poputujeme dál. Zastavíme se také u kaple Nanebevzetí Panny Marie, která bývala významným poutním místem a naši cestu skončíme u Tří křížů a dozvíme se, že původně byly čtyři.

MapaSakrální památky
videoSakrální památky
...
video video

Sakrální památky

Skanzen Villa Nova

Skanzen Villa Nova V Orlických horách si dopřejeme výlet do středověku. Nabídnou nám ho ve skanzenu Villa Nova v Uhřínově. Vyrostlo v něm několik stavení, která připomínají život na venkově před řadou století. Vzorem pro všechny stavby byly archeologické nálezy, takže každá měla svou reálnou předlohu. Místo pro vybudování skanzenu bylo vybráno stejným způsobem, jako si naši předci vybírali místa, kde se usadili. Hlavně musel být na dosah dostatek vody a potřebných surovin. Ve skanzenu se snaží držet i původních technologií, aby všechno působilo opravdu věrohodně. Nahlédneme do roubené chalupy, povíme si něco o tom, jak bývala zařízená a jak se v ní žilo. A prohlédneme si taky polozemnici zapuštěnou bezmála dva metry do země, pec na chleba i na keramiku a ještě stodolu.

MapaSkanzen Villa Nova
videoSkanzen Villa Nova
...
video video

Skanzen Villa Nova

Novohradské hory

Novohradské hory Novohradské hory okouzlují všechny návštěvníky člověkem jen málo poznamenanou přírodou. V bývalém hraničním pásmu zanikla ve druhé polovině minulého století řada osad a lidí se tu kromě vojáků vskutku moc nepohybovalo. My si dopřejeme výlet z Pohoří na Šumavě k nejvyššímu vrcholu Kamenci. Zastavíme se v místech, v nichž dřív stávala obec Pavlína, kde si připomeneme i místní sklářskou tradici. Z potoka se tu dodnes dají vylovit střepy. Na kamenci nás přivítá skalní brána, které se říká Keltská. Jak ke svému názvu přišla, to ale nikdo neví. A nemineme ani rozvaliny, které mnozí považují za zbytky nějakého hradu. V těchto místech ale ve skutečnosti stávala další dnes zaniklá osada. Zavedeme vás ještě k trojmeznímu sloupu a pak už se vrátíme zpátky do Pohoří. Slibujeme sladkou odměnu v podobě marmelády, která byla oceněna jako nejlepší na světě.

MapaNovohradské hory
videoNovohradské hory
...
video video

Novohradské hory

Výstava o balónovém létání

Výstava o balónovém létání Je to už 230 let, kdy se k obloze vznesl první balón poháněný horkým vzduchem. Věděli jste, že úplně prvními pasažéry ovšem nebyli lidé, nýbrž beran, kachna a kohout? Možná ne, ale legendární bratry Montgolfiéry znáte určitě všichni. I na ně zavzpomínáme při prohlídce výstavy, která probíhá v muzeu v Roztokách u Prahy. Prozradíme vám třeba to, že v prvopočátcích nepoužívali koš, ale jakýsi ochoz nebo galerii. Zprávy o jejich letech brzy dorazily i k nám, ale trvalo ještě hodně dlouho, než se u nás balóny zabydlely. První pokusy nebyly vždy zdařilé, k těm hodně známým patří let balónu Kysibelka. Ten se při pražské Jubilejní výstavě v roce 1891 zřítil, ale posádce se naštěstí nic nestalo a celá událost paradoxně zvýšila zájem o balóny.

MapaVýstava o balónovém létání
videoVýstava o balónovém létání
...
video video

Výstava o balónovém létání

Plavba do Litovle

Plavba do Litovle Milovníky vody potěšíme plavbou po řece Moravě. Vybrali jsme tentokrát část úseku mezi Hanušovicemi a Olomoucí. Naše trasa povede chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, kde nás čeká krásná příroda, a když budeme mít štěstí, zahlédneme možná i bobry, kteří tu žijí. Doplujeme do Litovle. Zdejší loděnice je centrem vodáckého dění. A není divu, plout se totiž dá i městem. Protéká jím šest ramen řeky Moravy a jedno z nich dokonce pod náměstím. Po něm se můžete do podzemí vypravit jednou ročně při slavnostech, které připomínají, že městu se říká Hanácké Benátky. Abychom si od vody na chvíli odpočali, vystoupáme do věže litovelské radnice. Octneme se v komůrce, odkud zdejší hlásný se svými pomocníky město nepřetržitě střežil, hlavně před nebezpečím požáru.

MapaPlavba do Litovle
videoPlavba do Litovle
...
video video

Plavba do Litovle

Tvrz Orlice

Tvrz Orlice Na východě Čech, na kraji Letohradu, vás pozveme k prohlídce staré tvrze Orlice. Vyrostla pravděpodobně na konci 13. století, o zhruba tři stovky let později byla přestavěna na renesanční zámek. Poté, co se panstvo odstěhovalo, začala sloužit hospodářským účelům. Ve druhé polovině 20. století chátrala, ale před několika lety se jí ujali noví majitelé, vrátili jí zašlý lesk a zpřístupnili ji veřejnosti. A tak se můžeme přenést o několik století zpátky. Nejstarší částí je gotické sklepení, nahlédnout můžeme i do sklípku, ve kterém jsou k vidění historické zbraně. A pak nás už čeká renesanční rytířský sál proměněný v restauraci. Můžeme v něm obdivovat ikony, které jsou jakýmsi satirickým pohledem na tehdejší společnost. Prohlédneme si i zámeckou kuchyni a přehlédnout nesmíme sgrafita zdobící tvrz zvenku. Ta ve venkovském prostředí rozhodně nebývala běžná.

MapaTvrz Orlice
videoTvrz Orlice
...
video video

Tvrz Orlice

Stopáž29 minut
Rok výroby 2013
 P ST