Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Muzeum dřevěného porculánu

Držkovou na Zlínsku ani okolní obce příroda neobdařila příliš úrodnou půdou. Dokonce se říkalo, že tady končí chleba a začíná kamení. Lidé tu proto rozhodně neměli na rozdávání a museli vymýšlet, jak získat všechno potřebné co nejlevněji. Naučili se proto vyrábět nejrůznější náčiní a nářadí ze dřeva. Těmto výrobkům se tu říkalo dřevěný poorculán. Práce se dřevem a výrobky předků nadchly Lubomíra Marušáka natolik, že začal spolu se sousedy prohlížet půdy a různá zákoutí stavení a hledat poklady, které se ze starých časů dochovaly. Nakonec pro své objevy zřídil muzeum. Nejprve postavil repliku roubené zvonice a později dokonce salašnické koliby, a tam ukázky lidové dovednosti umístil. Najdeme mezi nimi samozřejmě i díla jiných řemeslníků z dávných dob.

MapaMuzeum dřevěného porculánu
videoMuzeum dřevěného porculánu
...
video video

Muzeum dřevěného porculánu

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn patří k nekrásnějším v Českém ráji. Založen byl kolem roku 1260 pány Markvarticů, kteří byli předky Valdštejnů. Ti si dokonce své rodové jméno zvolili právě podle tohoto sídla. Hrad se vypínal na třech skalách propojených dřevěnými mosty. Valdštejnové si ho ale moc neužili, po čase totiž zchudli a usadili se v Podkrkonoší. Za husitských válek posloužil hrad jako vězení, později se na něm usadili dokonce loupeživí rytíři. Od patnáctého století pak pomalu chátral a zachránila ho až hraběnka Marie Markéta z Valdštejna, která tu na uctění památky svých předků vybudovala v 18. století barokní poutní místo. Prohlédneme si most s barokními sochami, klasicistní dům, který dřív sloužil jako hostinec nebo poutní kostel Jana Nepomuckého.

MapaHrad Valdštejn
videoHrad Valdštejn
...
video video

Hrad Valdštejn

Horská osada Rejvíz

Rejvíz patří k nemalebnějším koutům Jeseníků. Původní název Reihwiesen značil místo plné luk. Dnes obec, která je nejvýše položená ve Slezsku, obklopuje rozlehlé rašeliniště. Naši procházku začneme ve „Starém“ Rejvízu, kde první dům vyrostl už v druhé polovině osmnáctého století, ale většina jich pochází ze století devatenáctého. Dochované stavby se svébytným stylem si dokonce vysloužily vyhlášení vesnickou památkovou rezervací. Zastavíme se v místním hostinci, a pak se po naučné stezce vydáme krásnou přírodou až k Velkému mechovému jezírku. Cestou se přeneseme do severské tajgy, té je totiž zdejší příroda hodně podobná, projdeme rašeliništěm, a nakonec dojdeme k již zmíněnému jezírku, které je převážně zásobeno dešťovou vodou a zaujme i neobvyklým zabarvením.

MapaHorská osada Rejvíz
videoRejvíz
...
video video

Rejvíz

Dolní oblast Vítkovice

Nejslavnějším místem ve Vítkovicích na severu Moravy byl dlouhá léta areál Vítkovických železáren. Jeho unikátem byla mimo jiné vlastní těžba uhlí, do všech jiných železáren se uhlí dováželo. Významně zdejší historii ovlivnil Salomon Rotschield, který železárny koupil v roce 1843. Záhy začal pro zaměstnance budovat velmi bohaté sociální zázemí – dělnické kolonie, ale také vlastně celý městský obvod s radnicí, nemocnicí, mateřskou školou i kostelem. V půlce předminulého století vyráběli ve Vítkovovicích třetinu moravsko-slezské produkce železa. Slavné časy dodnes připomíná vysoká pec nebo kontejnery, ve kterých se železo převáželo. V budoucnu v areálu vzniknou další expozice i prostory pro vzdělávání nebo kulturu.

MapaDolní oblast Vítkovice
videoDolní oblast Vítkovice
...
video video

Dolní oblast Vítkovice

Japonská zahrada Budyně nad Orlicí

Japonské zahrady jsou u nás poměrně vzácné. My jsme jednu objevili v Budyni nad Ohří. Před pětatřiceti lety ji založil pan Jan Svoboda. Před několika lety se dokonce porozhlédl po inspirací v oblasti kolem Tokia a ve středním Japonsku. V jeho zahradě nás přivítá část plná kamínků a omšelých kamenů ledovcového původu. Najdeme tu různá zákoutí, která ovšem dohromady vytvářejí harmonický celek. V celé zahradě převládají borovice, které jsou jakýmsi stromem života. Dokáží růst všude – na skále, v písku, na suchu i částečně ve vodě. Společnost jim dělají třeba javory a určitě nepřehlédneme metasekvoji žlutou. Doplňkem jsou kamenné lucerny, které symbolizují duchovní světlo a jsou také strážci jednotlivých zákoutí.

MapaJaponská zahrada Budyně nad Orlicí
videoJaponská zahrada
...
video video

Japonská zahrada

Muzeum Šumavy

Na jedné straně Kašperské Hory a také hrad Kašperk, na druhé pak chladné kvildské pláně. To všechno najdeme v sousedství Huťské hory. Vypíná se sice do nadmořské výšky bezmála dvanácti set metrů, ale pozvolně stoupající svahy vůbec nepřipomínají, jak vysoko se vydáváte. Karel IV. tu před mnoha staletími nechal vybudovat zlatou stezku vedoucí do Pasova a ve stejné době nedaleko již zmíněný hrad Kašperk. Později tu pak vyrostly také sklárny. Nejstarší v téhle oblasti založenou byla ta vedle usedlosti Vogelsang, kde se pracovalo už před rokem 1584. Sklářské pece sice už dávno vyhasly, ale samotnou usedlost si prohlédnout můžeme. Vypráví se, že za třicetileté války se Vogelsang marně pokoušeli dobýt Švédové. Dnes v něm funguje galerie moderního umění.

MapaMuzeum Šumavy
videoHuťská hora
...
video video

Huťská hora

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST