Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Areál Bouzov

Areál Bouzov Bouzovský hrad na Olomoucku je znám nejen jako domov množství pohádkových královských rodin, ale v poslední době také díky atraktivnímu okolí láká i rodiny a turisty.

První písemné zmínky o bouzovském hradu pocházejí z roku 1317, kdy jej založil Búz z Búzova (takhle zněl název obce Bouzov ve staročeštině). Původně to byl gotický hrad, který byl rozšiřován ve druhé polovině 14. a v 15. století.

V roce 1558 hrad vyhořel, počátkem 17. a v první polovině 18. století pak proběhla jeho přestavba, jejíž radikálnější podoba se realizovala v letech 1895-1909. Tvář hradu vtiskl projektant George J. von Hauberrisser a byl to otisk pozdně historizujícího, romantizujícího stylu.

Současný Bouzov má i svou galerii. „Areál historické zábavy“ – jak byla galerie svými zakladateli nazvána – se nachází v těsné blízkosti bouzovského pohádkového hradu. Specialitou zařízení jsou historicky laděné, zábavně naučné programy svým obsahem zaměřené na všechny věkové kategorie návštěvníků. My jsme měli štěstí a mohli jsme se seznámit s válečnými zbraněmi a střeleckou technikou husitů. A taky tady mají jednoho velkého trojského koně. Opravdu úctyhodných rozměrů.

MapaAreál Bouzov
videoAreál Bouzov
...
video video

Areál Bouzov

Holešov

Holešov Holešov leží na rozmezí Hané a Valašska. Je tzv. pověřenou obcí III. stupně a nejen správním, ale také průmyslovým a společenským centrem Mikroregionu Holešovsko. Nejstarší zmínka o Holešovu pochází z roku 1141. Jako městečko je uváděn od druhé poloviny 13. století a městem se stal ve 14. století.

V našem historickém zastavení budou figurovat jména jako například císařský tajný rada Jan hrabě z Rottalu, Filiberto Luches, Maria Cecilie, hraběnka z Trautmannsdorfu nebo rabí Šach. Po něm se jmenuje i stará, neboli Šachova synagoga z roku 1560. Je postavena v tzv. polském stylu a je jediná svého druhu, která na světě přežila.

Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a katastrálního území Všetuly místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Celková výměra je 3 409 hektarů, počet obyvatel přibližně 12 500. Holešov je centrem mikroregionu s 19 obcemi, z nichž 17 ustanovilo roku 1999 sdružení Mikroregion Holešovsko.

MapaHolešov
videoHolešov
...
video video

Holešov

Svatomariánské údolí

Svatomariánské údolí Budeme toulat po Vysočině. Libice nad Doubravou je jednou z nejstarších obcí tohoto kraje. První písemná zmínka pochází z roku 1146. Předpokládá se však, že byla založena někdy v 10. století, kdy tudy vedla kupecká stezka, která spojovala Čechy s Moravou. Nejstarší památkou je tu kostel Svatého Jiljí, tou pomyslně nejmladší pak dvouletá přírodní rezervace.

Zřízení CHKO bylo připravováno od roku 1979, ale teprve v roce 1991 byla vyhlášena téměř polovina Železných hor za Chráněnou krajinnou oblast, přičemž malá část Železných hor patřila už dřív do CHKO Žďárské vrchy.

Rozloha CHKO Železné hory je 284 km², z toho 194 km² je v kraji Pardubickém a 90 km² v kraji Vysočina. Oblast je rozdělena do čtyř zón s ohledem na přírodní hodnoty oblasti – nejcennější první zóna má rozlohu 22 km².

Celé území se vyznačuje rozptýlenou sídelní kulturou se zbytky lidové architektury a bohatstvím zeleně. Lesy a trvalé travní porosty tvoří asi 61 % plochy. Geologický podklad patří k nejpestřejším v Česku.

Na území CHKO Železné hory můžete najít 1 národní přírodní rezervaci, 13 přírodních rezervací, 11 přírodních památek, 14 památných stromů, více než 1200 druhů rostlin, 230 druhů obratlovců, stovky bezobratlých, 52 geobotanických společenstev. Oblastí vede několik naučných stezek s informačními panely.

V Železných horách, ale mimo CHKO je vyhlášeno dalších 5 přírodních památek, 1 přírodní rezervace a mnoho památných stromů. Dobrý tip na výlet.

MapaSvatomariánské údolí
videoSvatomariánské údolí
...
video video

Svatomariánské údolí

Westernová sedla

Westernová sedla V Rožnově pod Radhoštěm si na své přijdou příznivci westernového jezdění. Sjíždějí se sem každoročně na závody Woody Trophy a i nově přišedší si právě tady můžou prohlídnout sedla a postroje z místní sedlářské dílny.

To musí být především pohodlné, protože jezdci v něm prožijí často několik hodin. Jeho tvar je pak závislý na konkrétní disciplíně, ve které kovboj soutěží. U rychlostních klání je například hlubší, naopak při chytání dobytka je zapotřebí masivnější hruška, na upevnění lasa. Skvěle sedět musí i koni.

Naším průvodcem bude sedlář a westernový jezdec, který nám přiblíží, jak takové koňské sedačky vznikají, a řekne nám taky něco o tomhle koníčku, včetně toho, co to obnáší být sedlářem.

MapaWesternová sedla
videoWesternová sedla
...
video video

Westernová sedla

Hrad Sion

Hrad Sion Kroky našeho cestování dnes nejdřív zamíří na Kutnohorsko na hrad nebo spíše hrádek Sion. Své jméno dostal podle biblické hory a proslavil se především díky výkladům dějepisců ve škole či filmovým zpracováním Jiráskova románu.

Sion je zde líčen jako sídlo posledního husitského bojovníka a zarputilého odpůrce císaře Zikmunda Jana Roháče z Dubé. Ten se zde dlouhé čtyři měsíce bránil několikanásobné přesile, aby v závěrečné kruté řeži byl se svými spolubojovníky zajat a posléze v Praze popraven.

Pokusme se však zjistit, jak to bylo doopravdy. Sion byl založen pravděpodobně v letech 1426–27 jako rezidence husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé. Jednalo se o relativně malý hrad o půdorysu trojúhelníku s délkou odvěsen nepřesahujících 40 metrů. Před hradem se nacházelo malé předhradí opevněné zemními valy.

Samotný hrad se pak nacházel za mohutným příkopem. Již skutečnost, že hrad neměl vlastní zdroj vody, ani žádnou věž umožňující aktivnější obranu, svědčí o tom, že hrad nebyl schopen odolávat útoku většího vojska ani několik dnů, natož mnoho měsíců.

A hrad má i svoji pověst. Ta je o květné neděli a tajemné postavě, ukazující směr k místu uložení pokladu. Novodobá pověst o reliéfu říká, že tomu, kdo si s pokorou před tímto reliéfem v duchu vysloví upřímné přání a položí ruce na kámen, se toto přání vyplní.

MapaHrad Sion
videoHrad Sion
...
video video

Hrad Sion

Ilustrace

Ilustrace Víte o tom, že ve Sladovně Písek, významné galerii ilustrací v České republice, byly slavnostně otevřeny dvě nové stálé expozice Radek Pilař a Po stopách ilustrace?

Expozice Radka Pilaře, významného rodáka a autora výtvarné podoby Čtvrtkova Cipíska, a výstava Po stopách ilustrace zaměřená na ilustraci dětské knihy. Koutek věnovaný Radku Pilaři umožní návštěvníkovi ocitnout se přímo v Pilařově malířském světě.

Druhá výstava, s názvem Po stopách ilustrace chce živě a atraktivně zachytit přehled české ilustrační tvorby a představit její nejvýznamnější tvůrce, a tedy například tvorbu Josefa Lady, Josefa Čapka, Ondřeje Sekory, Jiřího Trnky, Květy Pacovské, Adolfa Borna, Petra Síse a dalších ilustrátorů dětských knížek.

MapaIlustrace
videoIlustrace
...
video video

Ilustrace

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín