Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Zámek Náchod

Zámek Náchod Na konci 19. století Náchod kulturně vzkvétá a daří se mu. Důležité a neopomenutelné je i to, že Biron do Náchoda dorazil v srpnu 1797 se svými čtyřmi dcerami a manželkou.

Jedna z dcer se po jeho smrti v roce 1800 stává dědičkou celého panství. Jde o Kateřinu Vilemínu, kněžnu Zaháňskou, kterou proslavila ve svých obrázcích z venkovského života Božena Němcová.

Slovo dostane autorka expozice, kterou jsme si přijeli do Náchoda prohlédnout, paní Marie Vakulová. Petr Biron byl velmi úspěšný podnikatel – peníze mu šly hlavně z těžby uhlí a doly, které mu patřily, pojmenovával podle členů své rodiny.

S paní Vakulovou si zámecké komnaty projdeme popořádku, abychom se podívali na vývoj bytové kultury od dob Bironových až časů posledního majitele panství Schamburga-Lippé. Obdivovat budeme hlavně biedermeier i romantismus.

MapaZámek Náchod
videoZámek Náchod
...
video video

Zámek Náchod

Hasičské muzeum

Hasičské muzeum O partě nadšenců z pošumavské obce Stachy, kteří se rozhodli zbudovat si hasičské muzeum, si budeme povídat hned, jak opustíme zámek v Náchodě. Stačil nápad na hasičském srazu a pár těch, kteří stavbu chtěli, a vše bylo hotovo.

Jenže prudká vichřice strhla celou „zbrojnici“. Ani silné mrazy ale stachovské neodradily od rekonstrukce. Jaroslav Voldřich nás pak muzeem provede a ukáže nám na 140 různých výstavních kousků.

K vidění je i koňská potahová stříkačka z roku 1890. K její obsluze bylo třeba devíti statných chlapů, a i ti se museli zhruba po čtvrt hodině střídat.

Raritním kouskem, na který je pyšný nejen náš průvodce, je pak i stará stříkačka z Anglie. V letech 1940–1945 byla určena převážně pro hašení půdních prostor.

Objektiv kamery se zaměřil i na přilby. Z čeho všeho se dělaly a jak vypadaly. I to uvidíte.

MapaHasičské muzeum
videoHasičské muzeum
...
video video

Hasičské muzeum

Kolowratský zámek

Kolowratský zámek Na přelomu 16. a 17. století nechal postavit v Rychnově nad Kněžnou majitel panství Kryštof Betengel z Neyenperku jako rodovou hrobku svatyni. Kostel Nejsvětější Trojice.

Názory na vznik stavby se ale různí. Prý to nebyl on, kdo nechal kostel vystavět, ale chudý rychnovský vařečkář Kryštof, který tak dal najevo svůj dík zázračnému zbohatnutí.

Na celkové kompozici stavby se podílel italský stavitel Jan Blažej Santini Aichel. Kostel stál dřív než zámek a pan stavitel se rozhodl, že proti původnímu průčelí kostela postaví průčelí novější. A mezi oběma průčelími jsou docela dobře schované dvě kaple, kopie loretánské a kaple Pražského Jezulátka.

Za zmínku a podívání určitě stojí k obrazová výzdoba: tematické obrazy, na kterých Panna Maria žehná Kolowratům i zámku samému. V roce 1714 tady za kostelem postavil Norbert Leopold piaristické gymnázium. A v roce 1798 si se stavbou bohužel pohrál i blesk.

MapaKolowratský zámek
videoKolowratský zámek
...
video video

Kolowratský zámek

Novohradsko

Novohradsko Novohradsko – pás vinoucí se přes rakousko-českou hranici v jižních Čechách směrem k Vitorazsku. Kdysi nepřístupné pohraničí dnes ožilo. I díky fajnšmekrům, kteří oceňují například takové klauzy.

Jestli nevíte, co to je, pak vězte, že jde o uměle vytvořenou nádrž na vodu, která kdysi sloužila hlavně vorařům při splavování dřeva. Protože už tady na závory nenarazíte, vypravili jsme se sem i my. A podle pana Františka Štangla, lokálního patriota, si tady každý najde své.

Od potoků s neuvěřitelně čistou vodou až po Žofínský prales. A ona ta procházka bude zajímavá i jazykově. Jedna ze zaniklých osad se jmenovala totiž Nový Holand. Proč? Vlastně nikdo neví.

A tajemná je i receptura na výrobu tzv. hyalitu. Černý a červený uvidíte v městečku Nové Hrady, který tu připomíná dobu vlády Bukvojů.

A návdavkem přidáme i zachráněnou dívku Lauru, která prý městu velmi pomohla jednoduchým trikem.

MapaNovohradsko
videoNovohradsko
...
video video

Novohradsko

Výstava Expo 58

Výstava Expo 58 Snové nebo o snu bude naše další toulání. Přesuneme se do Prahy a zavzpomínáme na výstavu, která vstoupila do dějin, a to nejen českých. Jde o Expo, na kterém v roce 1958 vyhrála Československá republika hlavní cenu.

Kurátorka výstavy Vanda Skalová říká, že po vítězném Únoru nebral naši republiku nikdo příliš vážně. O to větší byl údiv nad tím, co Češi dokážou – výstavní pavilon totiž bral dech všem příchozím. Výtvarníci, scénografové, obří model Kaplanovy turbíny… A fronty před pokladnou se tvořily téměř neustále.

Expo bylo důležité i proto, že otevřelo cesty českému designu do světa a tomu světovému k nám. A to nemluvíme o úspěchu kulinářském, o českém pivu, české becherovce.

Jenže, v dobách plánovaného hospodářství nebylo vůbec jednoduché začít vyrábět věci, které se líbily a byly žádané, říká Daniela Kamerová – ta bude naší další průvodkyní.

MapaVýstava Expo 58
videoVýstava Expo 58
...
video video

Výstava Expo 58

Jáchymov

Jáchymov A na závěr vás pozveme do českého města, jemuž vděčí Američani za označení své měny. Jedno z nejstarších českých měst najdete v Krušnohoří. Své brány nám otevírá Jáchymov.

Je toho dost, co bychom chtěli v Jáchymově vidět. Na hradu Freudenstein byla zřízena ražební místnost, kde se mince vyráběly. Šlo vlastně o královskou mincovnu. Kromě unikátních mincí, kterých se tu například v 16. století připravilo na tři miliony kusů, vám ukážeme i kamenný odvětrávací komín, vlastně jakási digestoř, jíž se odváděl nebezpečný kouř.

Pohnutým osudem pak město procházelo od 50. let minulého století. Politický lágr posloužil tehdy jako pracovní tábor pro nepohodlné a režimu neloajální občany – nic než pracovat a těžit uran pro Sovětský svaz jim nezbývalo.

Projdeme se i jáchymovskými podzemními štolami a přiblížíme vám i děkanský kostel svatého Jáchyma. Nezanedbatelnou roli sehrávala v městě vždycky i domovní znamení, některá z nich jsou neměnná už po pět staletí.

MapaJáchymov
videoJáchymov
...
video video

Jáchymov

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3