Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Španělská synagoga

Španělská synagoga Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase.

Synagoga má centrální čtvercový půdorys s kopulí nad ústředním prostorem. Ze tří stran jsou vestavěny galerie na kovových konstrukcích otevřené do hlavní lodi.

Štuková arabeska i stylizované orientální motivy se opakují na stěnách i v řezbářské výzdobě dveří, zábradlí i galerie.

Barevné vitráže i vnitřní výzdoba podle návrhů architektů A Bauma a B. Münzbergera byly dokončeny v roce 1893.

V letech 1836-1845 ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, skladatel české národní hymny. Jde o synagogu, bez které si nelze dnes už židovskou Prahu představit.

Španělé ji sice nestavěli, jak by to podle názvu mohlo vypadat, ale je v ní vystavován stříbrný poklad. Nás jí provede Leo Pavlát – startovní pásku nedělní Toulavé kamery přestřihneme v Praze.

MapaŠpanělská synagoga
videoŠpanělská synagoga
...
video video

Španělská synagoga

Mapa republiky

Mapa republiky Z Pece pod Sněžkou nás naše televizní moderátorka počasí Alena Zárybnická pozve na sněhovou mapu republiky. Mapa republiky je jedním z nejznámějších sněhových polí na české straně Krkonoš.

Vzhledem k tomu, že zde z řady důvodů (např. velké mocnosti a tvrdosti sněhové pokrývky, plazení sněhu) selhávají jinde běžné metody měření, bylo nutné využít nových technologií, v tomto případě systému GPS.

Od roku 2000 provádí Správa KRNAP kinetická měření GPS, ze kterých lze zjistit nejenom výšku sněhu, ale také rozložení sněhu v prostoru a lze tak analyzovat např. meziroční změny v distribuci a výšce sněhu a tvaru sněhového pole.

Podařilo se při nich ověřit, že v literatuře odhadované výšky sněhu kolem 12–15 m jsou reálné a poměrně časté.

Další naším průvodcem bude pan Josef Harčarik, botanik. Zabývá se vegetací. Víte, jak spolu souvisí výška sněhu a to, jak se daří rostlinkám? Kolik sněhu napadlo a kdy nejvíc?

Maximální výška sněhu byla naměřena v roce 2006. Jen pro zajímavost – letos – to znamená v roce 2008 byla maximální výška sněhu 14,8 m, v roce 2000 15,4. Hodnoty okolo 15 či 16 m jsou relativně časté.

MapaMapa republiky
videoMapa republiky
...
video video

Mapa republiky

Antilopy v Lánech

Antilopy v Lánech První antilopy losí přivezl do zoologické zahrady ve Dvoře Králové z africké Ugandy a Tanzanie její někdejší ředitel Josef Vágner před 39 lety.

Antilopa Losí (Taurotragus oryx) patří mezi největší antilopy světa. Samci mohou dosahovat kohoutkové výšky 180 cm a hmotnosti 900 kg, samice 156 cm výšky a 400 kg.

Zvířata, která se dnes chovají v Lánech, jsou už pátou generací odchovanou v ČR.

Prvních pět antilop našeho chovu se narodilo v zoologické zahradě ve Dvoře Králové, ČZU v Praze je jejich chovatelem od roku 1998.

Původní skupina se rozrostla na současných 20 kusů a od jara 2006 jsou zvířata chována na farmě v Lánech.

Cílem chovu je ověřit technologii antilopy losí jako alternativního druhu pro použití v našich podmínkách.

Modelový chov bude sloužit k řešení diplomových a disertačních prací studentů ČZU v Praze a pro demonstraci chovu tohoto druhu v zajetí.

MapaAntilopy v Lánech
videoAntilopy v Lánech
...
video video

Antilopy v Lánech

Historická lékárna

Historická lékárna Pak zavítáme do nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích. Ta je umístěna v historické budově bývalého kláštera Řádu Milosrdných bratří vybudovaného v druhé polovině 18. století.

Pomocné provozy jako prádelna, údržba a administrativa jsou umístěny v přilehlých budovách.

Součástí areálu jsou pozemky (ovocný sad, pole, ostatní plochy, skleník, nádvoří) obehnané původní kamennou zdí a jsou využívány pro potřebu nemocnice.

Důvodem naší návštěvy byla ale prohlídka Historické lékárny, která je chráněnou kulturní památkou. Vybudována byla v roce 1784.

Stěny lékárny obklopují vestavěné lékárenské skříně s policemi a asi 270 zásuvkami, členěné pilastry a vyřezávanými rokajemi, završené průběžně profilovanou římsou a vyřezávanými vázami.

Lunety a klenby pokrývají figurální kompozice s náměty vyjadřujícími poslání řádu. Ve špaletách oken jsou malované rokaje, úponky a zvonečkové motivy.

MapaHistorická lékárna
videoHistorická lékárna
...
video video

Historická lékárna

Muzeum strašidel

Muzeum strašidel Plzeň byla v době Rudolfa II. hlavním městem císařství. Kdysi tady bývali a žili alchymisté, kteří sem spolu s Rudolfem přišli.

V plzeňských sklepeních se pokoušeli objevit kámen mudrců, snažili se tady vymyslet léky proti moru a samozřejmě sem přivedli různé démony a strašidla a prapodivné postavičky.

Ve sklepení dnes už zbořeného domu, který už od 16. století býval domem hostinským; najdeme muzeum, které je těchto strašidel plné i dnes. Mají tu totiž jejich muzeum.

S úsměvem a nadsázkou vám umožníme nahlédnout do světa pohádek a kouzel zapomenutých časů staré Plzně a okolí.

Bájný kníže Radouš, vodníci, čarodějnice, Saracénský čert, ohnivý pes, draci a jiná havěť nestoudná patří neodmyslitelně ke kraji pod Radyní. Pojďte se krásně bát.

MapaMuzeum strašidel
videoMuzeum strašidel
...
video video

Muzeum strašidel

Památník Josefa Suka

Památník Josefa Suka Josef Suk působil v Českém kvartetu od roku 1892 téměř 40 let. To je velice dlouhá a pozoruhodná doba. S tímto kvartetem projezdil celou Evropu.

Od Londýna, Paříže, Madridu po východní Evropu, Moskvu až do Istanbulu se dostali. Jeden z nejvýznamnějších českých hudebníků má svůj památník, který najdete v Křečovicích.

Spravuje ho Muzeum Antonína Dvořáka v Praze. Rodnou světničku naleznete v ZŠ J. Suka, kterou nechal postavit roku 1895 skladatelův otec, dlouholetý křečovický učitel, ředitel školy a varhaník.

Suk zde trávíval chvíle odpočinku po namáhavých zájezdech s Českým kvartetem a nacházel tu i soustředění ke kompoziční práci. V závěru života sice bydlel v nedalekém Benešově, ale do svého rodiště se často a rád vracel.

Památník vznikl po Sukově smrti 29. května 1935. Roku 1951 předala rodina objekt státu. Objekt byl v letech 1996-1997 rekonstruován.

Prohlídnout si tu můžete i klavír či řadu obrazů a fotografií rodiny a přátel. Unikátní je i Sukova plastika od Františka Bílka. Nad pracovním stolem pak visí jeho velký vzor Ludvik van Beethoven. Hned pod ním Antonín Dvořák či Bedřich Smetana.

Vnuk slavného skladatele Jan Suk a Jana Vojtěšková z České muzea hudby nám ale povyprávějí hlavně o umělcově životu samém.

MapaPamátník Josefa Suka
videoPamátník Josefa Suka
...
video video

Památník Josefa Suka

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3