Přehled dílů

alternative text

Malá svatba

Dříve byla malá svatba spíš občanská, civilní, velká pak církevní. Dnes se řídíme hlavně podle počtu hostů.

alternative text

Velká svatba

Jaké šaty byste měli na velkou svatbu obléknout? A jak nasedat do aut a zasedat ke stolu?

alternative text

Alkohol

Zatímco kouření se u nás už i ve společnosti omezuje, s alkoholem je tomu naopak - nabízí se vždy a všude.

alternative text

Kouření

Zdravotní škodlivost kouření, ať už aktivního nebo pasivního, byla prokázána dávno, tím se zabývat nemusíme.

alternative text

Přípitky

Víme-li, že budeme veřejně hovořit, nepodceňme pečlivou přípravu - vyplatí se nám to.

alternative text

Nehody

Jak to udělat, aby drobné nehody, které se nám ve společnosti stanou, nevyústily v katastrofu.

alternative text

Pěšky i autem

Denně jsme na cestách - i ti, kteří chodí jen za roh do hospody na pivo.

alternative text

Letadlem i autobusem

Mnozí z nás často cestují vlakem, autobusem, letadlem, tj. prostřeky hromadné dopravy.

alternative text

Promoce

Víte, jak se na promoci obléknout, jak se chovat a čím obdarovat absolventa?

alternative text

Korespondence

Už naši předkové rozeznávali korespondenci soukromou, osobní a úřední, oficiální.

alternative text

Telefonování

Telefony - jeden z vynálezů, které zásadně ovlivnily náš život, zvláště ty mobilní.

alternative text

Miláček mobil

Mobilní telefony vnesly do našeho života komfort a mnoho výhod, ale také některé nevýhody a rizika.

alternative text

Recepce a spol.

Recepce znamenala původně přijetí a byla vyhrazena úzkému okruhu osob ve vysoké politice.

alternative text

Vernisáž a spol.

Slovo vernisáž je francouz-ského původu a znamená původně natírání, lakování, ale také slavnostní otevření výstavy.

alternative text

Sportovní diváci

Navštívíme spolu sportovní utkání, zápas, turnaj, mač… Podíváme se na to, jak by měli správně fandit fér sportovní diváci.

alternative text

Jdeme tančit

Dnes se zaměříme na společenská pravidla související především s klasickými tančními styly, jak je znáte z tanečních.

alternative text

Vernisáž a spol.

Slovo vernisáž je francouz-ského původu a znamená původně natírání, lakování, ale také slavnostní otevření výstavy.

alternative text

Recepce a spol.

Recepce znamenala původně přijetí a byla vyhrazena úzkému okruhu osob ve vysoké politice.

alternative text

Miláček mobil

Mobilní telefony vnesly do našeho života komfort a mnoho výhod, ale také některé nevýhody a rizika.

alternative text

Telefonování

Telefony - jeden z vynálezů, které zásadně ovlivnily náš život, zvláště ty mobilní.

alternative text

Korespondence

Už naši předkové rozeznávali korespondenci soukromou, osobní a úřední, oficiální.

alternative text

Promoce

Víte, jak se na promoci obléknout, jak se chovat a čím obdarovat absolventa?

alternative text

Letadlem i autobusem

Mnozí z nás často cestují vlakem, autobusem, letadlem, tj. prostřeky hromadné dopravy.

alternative text

Pěšky i autem

Denně jsme na cestách - i ti, kteří chodí jen za roh do hospody na pivo.