Přehled dílů

alternative text

Telefonování

Telefony - jeden z vynálezů, které zásadně ovlivnily náš život, zvláště ty mobilní.

alternative text

Miláček mobil

Mobilní telefony vnesly do našeho života komfort a mnoho výhod, ale také některé nevýhody a rizika.

alternative text

Recepce a spol.

Recepce znamenala původně přijetí a byla vyhrazena úzkému okruhu osob ve vysoké politice.

alternative text

Vernisáž a spol.

Slovo vernisáž je francouz-ského původu a znamená původně natírání, lakování, ale také slavnostní otevření výstavy.

alternative text

Sportovní diváci

Navštívíme spolu sportovní utkání, zápas, turnaj, mač… Podíváme se na to, jak by měli správně fandit fér sportovní diváci.

alternative text

Jdeme tančit

Dnes se zaměříme na společenská pravidla související především s klasickými tančními styly, jak je znáte z tanečních.

alternative text

Co je to?

alternative text

Nejsme si rovni

Společenské pravidlo číslo jedna zní: Ve společnosti si nejsme všichni rovni.

alternative text

Zdravení

Kolikrát jste už někomu podali ruku? Že to ani nespočítáte? A bylo to vždy správně?

alternative text

Představování

Ve společnosti by nikdo neměl zůstat v nejistotě, s kým vlastně hovoří. Proto se představujeme.

alternative text

Oslovování

Každého nějak oslovíme. Ale jak? Zamotalo vám někdy oslovení neznámého, ale i známého člověka hlavu?

alternative text

Konverzace

Nestačí se jen zdvořile chovat, na své okolí působíme především tím, co a jak říkáme.

alternative text

Návštěva

Jednou z nejčastějších společenských situací, do kterých se dostáváme, jsou návštěvy.

alternative text

Dary a dárky

Nejrůznější životní situace jsou neodmyslitelně spjaty s předáváním a přebíráním darů.

alternative text

Kouzlo čistoty

Někteří lidé - i když znají a dodržují společenská pravidla - mají zřetelné problémy s hygienou.

alternative text

Přijímací pohovor

Jsme pozváni k přijímacímu pohovoru do firmy nebo úřadu, kam máme zájem nastoupit. Neudělejme osudovou chybu.

alternative text

V kanceláři

Někdo by se mohl domnívat, že naše chování v práci nepodléhá společenským pravidlům. Možná tomu tak leckde je, ale je to chyba.

alternative text

Kino, divadlo...

Jestli někam musíme přijít včas, tak to je právě kino či divadlo. Vyhneme se tak mnoha nepříjemnostem a rizikům.

alternative text

V restauraci

I když jdeme třeba jen do hospody, jdeme do společnosti. I tady platí určitá pravidla chování.

alternative text

Sportovní diváci

Navštívíme spolu sportovní utkání, zápas, turnaj, mač… Podíváme se na to, jak by měli správně fandit fér sportovní diváci.

alternative text

Jdeme tančit

Dnes se zaměříme na společenská pravidla související především s klasickými tančními styly, jak je znáte z tanečních.

alternative text

Vernisáž a spol.

Slovo vernisáž je francouz-ského původu a znamená původně natírání, lakování, ale také slavnostní otevření výstavy.

alternative text

Recepce a spol.

Recepce znamenala původně přijetí a byla vyhrazena úzkému okruhu osob ve vysoké politice.

alternative text

Miláček mobil

Mobilní telefony vnesly do našeho života komfort a mnoho výhod, ale také některé nevýhody a rizika.

alternative text

Telefonování

Telefony - jeden z vynálezů, které zásadně ovlivnily náš život, zvláště ty mobilní.

alternative text

Korespondence

Už naši předkové rozeznávali korespondenci soukromou, osobní a úřední, oficiální.

alternative text

Promoce

Víte, jak se na promoci obléknout, jak se chovat a čím obdarovat absolventa?

alternative text

Letadlem i autobusem

Mnozí z nás často cestují vlakem, autobusem, letadlem, tj. prostřeky hromadné dopravy.

alternative text

Pěšky i autem

Denně jsme na cestách - i ti, kteří chodí jen za roh do hospody na pivo.