Přehled dílů

alternative text

Návštěva

Jednou z nejčastějších společenských situací, do kterých se dostáváme, jsou návštěvy.

alternative text

Dary a dárky

Nejrůznější životní situace jsou neodmyslitelně spjaty s předáváním a přebíráním darů.

alternative text

Kouzlo čistoty

Někteří lidé - i když znají a dodržují společenská pravidla - mají zřetelné problémy s hygienou.

alternative text

Přijímací pohovor

Jsme pozváni k přijímacímu pohovoru do firmy nebo úřadu, kam máme zájem nastoupit. Neudělejme osudovou chybu.

alternative text

V kanceláři

Někdo by se mohl domnívat, že naše chování v práci nepodléhá společenským pravidlům. Možná tomu tak leckde je, ale je to chyba.

alternative text

Kino, divadlo...

Jestli někam musíme přijít včas, tak to je právě kino či divadlo. Vyhneme se tak mnoha nepříjemnostem a rizikům.

alternative text

V restauraci

I když jdeme třeba jen do hospody, jdeme do společnosti. I tady platí určitá pravidla chování.

alternative text

Zasedací pořádek

Hosté ve společnosti musí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem.

alternative text

U stolu

Pozveme-li si domů přátele na neformální večeři, měli bychom připravit něco originálního.

alternative text

Dezerty

Tentokrát si všimneme některých obecných chyb, kterých se dopouštíme při stolování.

alternative text

Exotika u stolu

Každý ze zahraničních hostů vysvětlí ostatním, čím je jeho jídlo zajímavé a jak se jí.

alternative text

Prostírání stolu

Založíme dezertní talířek na předkrm, na něj pěkně složíme ubrousek a pak příbory - úchvatný lesk.

alternative text

Obsluha

Stolování je náročné téma. Dnes bychom se měli soustředit především na to, jak správně obsluhovat.

alternative text

Nápoje

Potřebujeme do domácnosti koupit nové sklenice, ale nevíme, která sklenice se na co hodí.

alternative text

Aperitiv, digestiv

Každý společenský podnik, večeře v restauraci i večeře doma začíná aperitivem.

alternative text

Sportovní diváci

Navštívíme spolu sportovní utkání, zápas, turnaj, mač… Podíváme se na to, jak by měli správně fandit fér sportovní diváci.

alternative text

Jdeme tančit

Dnes se zaměříme na společenská pravidla související především s klasickými tančními styly, jak je znáte z tanečních.

alternative text

Vernisáž a spol.

Slovo vernisáž je francouz-ského původu a znamená původně natírání, lakování, ale také slavnostní otevření výstavy.

alternative text

Recepce a spol.

Recepce znamenala původně přijetí a byla vyhrazena úzkému okruhu osob ve vysoké politice.

alternative text

Miláček mobil

Mobilní telefony vnesly do našeho života komfort a mnoho výhod, ale také některé nevýhody a rizika.

alternative text

Telefonování

Telefony - jeden z vynálezů, které zásadně ovlivnily náš život, zvláště ty mobilní.

alternative text

Korespondence

Už naši předkové rozeznávali korespondenci soukromou, osobní a úřední, oficiální.

alternative text

Promoce

Víte, jak se na promoci obléknout, jak se chovat a čím obdarovat absolventa?

alternative text

Letadlem i autobusem

Mnozí z nás často cestují vlakem, autobusem, letadlem, tj. prostřeky hromadné dopravy.

alternative text

Pěšky i autem

Denně jsme na cestách - i ti, kteří chodí jen za roh do hospody na pivo.