Dokumentární esej, který porovnává úlohu českého studentstva v dějinných zvratech této země, v šedesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Druhý díl dokumentu se věnuje letům 1987–1989. Režie Olga Sommerová

Studentstvo je českou společností chápáno jako nonkonformní a často jsou studenti spojováni s politickou rezistencí. Je zajímavé a záslužné připomenout základní momenty studentských angažmá v dějinných bodech naší společnosti.

Studenti vystoupili vždy, když byla ohrožena svoboda.

Druhá část Studentských revolt je věnována letům 1987–1989. Vystupují zde hlavní představitelé hnutí: Martin Mejstřík, Pavel Dobrovský, Šimon Pánek, Monika MacDonagh-Pajerová, Pavel Žáček, Martin Klíma, Pavel Langer a další.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument