Studentstvo je českou společností chápáno jako nonkonformní a často jsou studenti spojováni s politickou rezistencí. Je zajímavé a záslužné připomenout základní momenty studentských angažmá v dějinných bodech naší společnosti. Studenti vystoupili vždy, když byla ohrožena svoboda.

Olga Sommerová
režisérka

Olga Sommerová

* 2. 8. 1949