Valašsko a tradiční řemesla: na lidovém jarmarku v rožnovském Valašském muzeu v přírodě předvedli svůj um kovář, výrobce březových metel, kolář, výrobce krojové obuvi, štípaných holubiček a pletařka speciální technikou na rámu – krosienkou (2013). Režie P. Stodůlka

Tradice řemesel na Valašsku se opírá o staleté zkušenosti lidové moudrosti a umění. Nejčastěji tu najdete dřevěné výrobky a stavby, typické kožené krpce, ale také poctivé sýry nebo unikátní sušírny ovoce. Tyto tradiční řemesla jsou v jednotlivých rodinách uchovávány po celé generace a díky tomu se nám dochovaly až do dnešních časů. S řemesly našich předků seznamuje veřejnost rožnovské Valašské muzeum v přírodě prostřednictvím různých řemeslných dnů a tradičních lidových jarmaků, z nichž jeden se tradičně pořádá v předvánočním čase. Na tom loňském jsme například mohli vidět práci kováře nebo koláře, výrobu krojové obuvi a krojových doplňků, výrobu štípaných holubiček, březových metel nebo pletení na rámu zvané krosienka.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST HD
ŽánrHudba