Kam zmizely tradiční tuzemské firemní štíty a úspěšné produkty minulé éry? (2012). Režie J. Procházka

Firemní značka definuje hodnoty. Zprostředkovává určitý životní pocit, ozřejmuje spojení mezi obecně ceněnými kulturními vlastnostmi a konkrétní firmou. Firemní značky usilují o to, aby se těsně napojily na životní prostor člověka. Značka firmy se tak stává kulturním symbolem. Každá země, Česko nevyjímaje, má ve svém „portfoliu“ značky, které považuje za své rodinné stříbro, což platilo v době, kdy podniky ovládal státní aparát. Platí to také v době soukromého vlastnictví. Obecně lze tvrdit, že každý národ je na své rodinné stříbro hrdý. Také my máme své české pivo, české auto, české zápalky atd. Máme však být na co hrdi?

Stopáž25 minut
Rok výroby 2011
 ST