30. května 1993 byl odvysílán první pořad jednoho z nejrozsáhlejších publicistických cyklů České televize TA NAŠE POVAHA ČESKÁ. O tom, že má stále na co poukazovat, svědčí nejen uznání, jakého se tomuto pořadu dostává na přehlídkách a soutěžích (Pierot 94 a 98, výroční ceny Fitesu v letech 96 a 97 a zejména pak Trilobit, udělený J. Večeřovi, K. Bělohlavému a kameramanovi Z. Úlehlovi v roce 1998), ale i nová série 26 dílů, které Televizní studio Ostrava chystá pro rok 2011.

Pro letošek chystá ostravský tým další příspěvky, například na adresu rovnoprávného postavení žen a mužů, zhoršující se tělesné kondice školní mládeže nebo tristního vztahu mezi generacemi, s údivem možná mnozí zhlédnou dokument o divadelním souboru bezdomovců a řadu dalších.

Často hovoříme o mentalitě českého člověka a s chutí odkazujeme na tradované mýty o naší bodré národní povaze, o našich šikovných rukou, humoru, muzikantství a tak dále. Je tomu ale opravdu tak? Co když někdo starým pověstem českým o naší národní nátuře postaví do cesty kritický objektiv kamery? Když před lety začalo Televizní studio Ostrava uvádět pořad Ta naše povaha česká, málokdo (možná ani jeho tvůrci ne) očekával, že starou dobrou povahu českou tolikrát nachytá na hruškách. Na druhé straně obliba tohoto vysílání dokazuje, že jsme přece jen ochotni přijmout kritiku sebe sama a polemizovat s typickými projevy své malosti. Stačí pročíst si témata, jaká se za ta léta existence pořadu, který je nejdéle vysílaným publicistickým cyklem České televize, objevila na obrazovce, a pochopíme, o čem je tu řeč.
Čech za volantem
Ješitnost a arogance politiků
Intolerance vůči invalidním a HIV pozitivním lidem
Víme, co jíme?
Emigranti – jak na ně pohlížíme?
Zapadlí vlastenci – krajanské spolky v cizině
Udavačství
Vlastenectví – jak se prezentujeme v cizině
Úspěch a závist
Ta naše písnička česká – kroje? folklor? tradice?
Prohnanost obchodníků – prodej závadných potravin
Kšefty přes hranici (polské burzy)
Solidarita, ochota pomoci zraněným na silnici
Kvalita služeb, podnikatelé a podnikavci
Život na kolejích
Rasismus po česku
Hrdinství se nevyplácí
» Úplný seznam témat