Jsou muži největšími nepřáteli žen a ženy vykořisťované bytosti? (2011). Připravil R. Motyčka

Častým tématem diskusí i novinových článků je rovnoprávnost mužů a žen v naší společnosti. Většinou je na toto téma nahlíženo stereotypně, tedy že diskriminovány jsou u nás ženy. Například ženy s oblibou poukazují na skutečnost, že zaměstnavatelé jim poskytují zpravidla nižší mzdy než jakou jsou na stejných pracovních místech honorováni muži. Na druhou stranu náš právní řád v sobě také zahrnuje zajímavě diferencovaný přístup. Je několik paragrafů, které zvýhodňují ženy, žádný, který zvýhodňuje muže.

Dokument by se na problematiku rovnoprávnosti mužů a žen u nás chtěl podívat s nadhledem a dojít k tomu, že zdravý rozum zmůže daleko více než bezduchá nařízení a vyhlášky. V pořadu vystoupí renomovaní odborníci, psychologové, sexuologové, sociologové. Krátkou sondou do veřejného mínění bude anketa v ulicích.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST