Chorobná nákupní horečka nás může přivést až do blázince (2010). Připravili K. Bělohlavý a J. Večeřa

Přes všechny zprávy o hospodářské krizi a varování před neradostnou finanční situaci u nás roste nákupní horečka. Už se to netýká jen tradičního období předvánočních nákupů, ale jde o trend, který se rozšířil na celý rok. Sociologové, psychologové a psychiatři už tomuto jevu vymysleli odborný název – oniománie, což znamená nezdrženlivé až chorobné nakupování.

Stopáž23 minut
Rok výroby 2010
 ST