Vyřeší tíhu minulosti až generace pravnuků? (2010). Připravili: K. Bělohlavý, M. Krsek a J. Procházka

Česko-německé vztahy jsou stále ožehavým tématem pro český národ. Profitují na něm především nejrůznější politické strany, stávají se hlavně v období před volbami vhodným „kalibrem“, na němž se mnohdy i lacině získávají voličské hlasy.

Pro mladší generace jsou už veškeré spory minulostí. Spousta mladých lidí odjíždí do Německa studovat, jezdí tam za prací a více než se zaobírat historickými problémy, je zajímá ekonomická stránka a výhody, které jim současné Německo nabízí.

Na druhé straně pro starší generace je úzká spolupráce s našimi sousedy nepřijatelná. Mají v sobě natrvalo zakořeněny křivdy, jichž se jim od Němců dostalo především v době okupace a druhé světové války. Ovšem není Němec jako Němec, jak zní název dokumentu. Ten přibližuje osudy a příběhy několika německých osobností a rodů, které po staletí žily v severních Čechách a které se po pádu železné opony opět snažily a snaží investovat svůj kapitál do českého průmyslu, do kultury, oblasti vzdělávání i do sociální oblasti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST