Pobuřuje nás ještě nahota? Patří stud minulosti? (2009). Připravil M. Kačor

Přirozená nahota začala být tabu v Čechách asi s příchodem křesťanství. Pokus sektářských Adamitů o zviditelnění utopili v krvi jejich husitští souvěrci a pak se na staletí Češi halili poctivě do textilií i při koupání. Královny neměly nohy, nahé tělo bylo spojováno s ďáblem a holý zadek s chudobou. Teprve renesance přinesla tání, ale i v něm lidské tělo, jak je pánbůh stvořil, zůstávalo v rámech výtvarného umění a jen pro vyvolené. S pokrokem však přišlo i do našich zemí volnomyšlenkářství a pokusy vzepřít se konvencím…

Má nahota negativní vliv na morálku vůbec? Nakolik jde o přirozenost a nakolik o exhibicionismus? A co děti, měly by se dívat? A co nahé děti – není to pastva pro oči pedofilů? Pokusíme se odpovědět, polemizovat, najít kompromis mezi radikály a konzervativci…

Stopáž25 minut
Rok výroby 2009
 ST