Má smysl škrtat v obecních kronikách a přepisovat dějiny? (2009). Připravili M. Červenka a J. Večeřa

Stát se v našich končinách čestným občanem je stejné neštěstí, jako když vám chtějí postavit sochu, nebo plánují pojmenovat po vás ulici. Sochy bývají svrženy, ulice přejmenovány a čestní občané titulu zbaveni. Dnešní pocty jsou zítřejší hanba. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku to platí snad více než kdekoliv jinde. Titulem čestný občan se nikdy moc nešetřilo. Města, obce a vesničky takto holdovaly už od dob rakousko-uherské monarchie svým slavným rodákům, slovutným návštěvníkům i osobnostem veřejného života, které s nimi mnohdy neměly vůbec nic společného. A jak postupovalo dvacáté století se svými zvraty a převraty, obce oceňovaly postavy nejrůznějšího zabarvení. Když pak zvraty a převraty nebyly zrovna na místě, o udělených čestných občanstvích se taktně pomlčelo. A tak jsou dodnes seznamy čestných občanů našich obcí mimo jiné unikátním dokladem české slabosti, pokrytectví a servility…

Stopáž25 minut
Rok výroby 2009
 ST