Je morální a důstojné poskytnout dnes nevyužité válečné bunkry i pro byznys? (2007). Připravili: V. Čechová, A. Barla a H. Teislerová

V naší zemi byly před druhou světovou válkou vybudovány stovky opevnění na obranu státu. Bunkry dala ve druhé polovině třicátých let minulého století postavit československá vláda jako obranu před útokem tehdejšího hitlerovského Německa. Paradoxně se po druhé světové válce staly útočištěm Němců před Rusy. Na území Česka se zachovalo ve více či méně poškozeném stavu přes dvě stě velkých opevnění a na sedm tisíc lehkých bunkrů. Jsou ve vlastnictví státu, jenž, vzhledem k tomu, že jsou pro něj ve většině případů nepotřebné, se jich chce zbavit. Nehledí přitom ani tak na zachování historického odkazu, jako spíš na regulaci nákladů, které spravováním těchto objektů vznikají.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2007
 ST