Výherci

Soutěžní otázka z 7. října

Minulý týden jsme se ptali, jak se jmenuje kriminalistická technika, která pomohla kriminalistům Jaroslavovi Čurdovi a Michalovi Mazánkovi dostat se na stopu střelce a vraha Viktora Kalivody? Správná odpověď byla c) balistika. Knihy Legendy kriminalistiky a Legendy kriminalistiky 21. století získává M. Buřinský z Ratíškovic. Gratulujeme!

Soutěžní otázka z 30. září

Minulý týden jsme se ptali, jak se jmenuje kriminalista, který oba případy zavražděných žen vyšetřoval? Správná odpověď byla a) Martin Charvát. Knihy Legendy kriminalistiky a Legendy kriminalistiky 21. století získává D. Košulič z Velkých Bílovic. Gratulujeme!

Soutěžní otázka z 23. září

Minulý týden jsme se ptali, ve kterém roce byl Kevin Dahlgren vydán ze Spojených států amerických k trestnímu stíhání do České republiky? Správná odpověď byla b) 2015. Knihy Legendy kriminalistiky a Legendy kriminalistiky 21. století získává J. Pospíšil z Brna. Gratulujeme!

Soutěžní otázka z 16. září

Minulý týden jsme se ptali, jak se nazývá analytická metoda pro stanovování vlastností vzorku na základě pohlcování světla různých vlnových délek spektra? Správná odpověď byla a) spektrofotometrie. Knihy Legendy kriminalistiky a Legendy kriminalistiky 21. století získává H. Tajčová z Litoměřic. Gratulujeme!

Soutěžní otázka z 9. září

V minulé soutěžní otázce jsme se ptali: Na jaké pozici pracuje policista Jiří Šnýdr? Správná odpověď byla c) vedoucí Stálé výjezdové skupiny. Knihy Legendy kriminalistiky a Legendy kriminalistiky 21. století získává H. Vaňková z Liberce. Gratulujeme!

Soutěžní otázka z 2. září

Správná odpověď na soutěžní otázku: Jak jmenoval primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení, který na podivná úmrtí na svém oddělení a na zdravotníka Petra Zelenku upozornil Policii ČR – byla b) Pavel Longin. Knihy Legendy kriminalistiky a Legendy kriminalistiky 21. století získává M. Karafiátová z Prahy. Gratulujeme!

Jeden vylosovaný výherce obdrží knihy Legendy kriminalistiky a Legendy kriminalistiky 21. století.

Obě knihy budou zaslány po vydání druhého dílu, tj. po 17. 9. 2019.