Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu zavítáme do Frýdku-Místku, kde byla ve farním kostele svatého Jana a Pavla požehnána socha Panny Marie rozvazující uzly. Do Uničova zamíříme s olomouckou arcidiecézní charitou, která přišla s nápadem pomoct potomkům volyňských Čechů s výukou českého jazyka. V seriálu o duchovních osobnostech severní Moravy a Slezska přiblížíme pátera Josefa Peče, který je typickým příkladem kněze-mučedníka totalitního Československa. Do Kopřivnice vyrazíme na pětatřicátý ročník divadelního festivalu Kopřiva, jenž už tradičně kromě sekulárních přináší také témata ryze duchovní. A na závěr navštívíme Charitu Opava, která pro hendikepované klienty sociálně terapeutické dílny Radost vymyslela a zrealizovala projekt pojízdné kavárny.


Událost

Žehnání sochy Panny Marie rozvazující uzly

V osmdesátých letech minulého století, v době svého studijního pobytu v Německu, objevil otec Bergoglio bavorský votivní obraz ze 17. století nazvaný „Panna Maria rozvazující uzly“. Světice je na něm zobrazena jako nanebevzatá s nohou na hlavě hada, přičemž se cele soustředí na rozvazování uzlů na stuze, kterou jí podávají dva andělé. Osloven obrazem byl také páter Vojtěch Kodet, který u nás jako první začal šířit novénu k Panně Marii rozvazující uzly. Později se k němu přidal také P. Daniela Vícha, který nakonec inicioval i vznik stejnojmenné sochy ve Frýdku-Místku. Mše svatá s žehnáním sochy Panny Marie rozvazující uzly byla sloužena farním kostele svatých Jana a Pavla, poté byla socha přemístěna do kostela svatého Jakuba.

Žehnání sochy Panny Marie rozvazující uzly


Fenomén

Volyňští Češi

Volyňští Češi jsou etničtí Češi nebo jejich potomci, kteří se v letech 1868 až 1880 usadili ve Volyni. Tou dobou se tam přestěhovalo téměř šestnáct tisíc Čechů. Důvodem jejich odchodu byly těžké životní podmínky v českých zemích a zvěsti o prosperitě v ruské říši, kde bylo velké množství nevyužité zemědělské půdy. Carská vláda lákala nové přistěhovalce řadou výhod, kterými bylo právo na koupi levné půdy a zakládání výrobních podniků, právo na národní školství, na vlastní samosprávu a náboženskou svobodu. Čeští přistěhovalci podstatnou měrou přispěli ke zvýšení hospodářské a kulturní úrovně v osazených územích, a zachovali si tradice i víru své původní vlasti. Olomoucká Charita Čechům na Volyni dlouhodobě pomáhá a za přispění učitelky češtiny, které naše krajany vyučuje, s nimi navázala úzkou spolupráci.

Charita Olomouc


Seriál

Josef Peč

V seriálu o významných kněžích severní Moravy a Slezska představuje svinovský farář, historik a prezident Charity Ostrava Jan Larisch mimořádné osobnosti první poloviny 20. století. Nalezneme mezi nimi Čechy, Poláky i Němce, které s regionem spojuje místo narození či pracovní nasazení. Dnešní díl je věnován páteru Josefu Peči, jehož oblíbenost mezi farníky a poctivá práce duchovního pastýře samozřejmě nemohla režimu uniknout. P. Josef byl sledován, předvoláván k výslechům, na faru přicházely pod různými záminkami úřední návštěvy církevních tajemníků. Nakonec došlo k jeho brutálnímu zbití příslušníky státní bezpečnosti. V důsledku špatného zdravotního stavu při mši svaté zhroutil a nedlouho poté zemřel.

P. Josef Peč


Byli jsme při tom

Festival Kopřiva

Již pětatřicátý ročník divadelního festivalu Kopřiva proběhl letos v Kopřivnici. Za tu dobu se zde představilo množství menších i významných souborů i jednotlivců. „Na začátku jsme chtěli udělat divadelní festival pro profíky i amatéry, do kterého by se výrazně zapojovali i diváci, v němž by nechyběla ani jiná umělecká odvětví,“ připomíná k začátkům dramaturg festivalu Jiří Cachnín. Jisté je, že se festival vypracoval v uměleckou stálici regionu, na kterou se diváci celý rok těší. Divadelní přehlídka se může pochlubit vzrůstající úrovní, kromě zcela sekulárních témat nalezneme i témata duchovní.

Kopřiva 2021


Navštívili jsme

Motokavárna pro Radost

Cesta od nápadu pořídit klientům sociálně-terapeutické dílny Radost motokavárnu až k jeho realizaci byla dlouhá. Prvním krokem bylo zakoupení ekologické elektrotříkolky, kterou si Charita Opava mohla pořídit díky sponzorskému daru. Také na vybavení přispěli dobří lidé v crowdfundingové akci s názvem „Káva pro Radost“ na Hradeckém slunovratu, během které se vybralo téměř sto dvacet tisíc korun. Tříkolku bylo zapotřebí přestavět na pojízdnou kavárnu tak, aby nejen splňovala všechny potřebné parametry, ale aby ji zároveň mohli obsluhovat lidé s handicapem za asistence doprovodného personálu. Konečná podoba kavárny se veřejnosti poprvé představila na akci „Sportovní den (nejen) pro klienty“ a následně při zahájení basketbalové sezony v opavské sportovní hale.

Motokavárna pro Radost vyjela z firmy Hagemann, již v sobotu se představí veřejnosti


Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD