Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu si připomeneme sto šedesáté výročí vydání protestantského patentu. Rovněž kulatých, ovšem tentokrát třicet let oslavila přednedávnem Charita Ostrava. V seriálu o duchovních osobnostech severní Moravy a Slezska představíme monsignora Ludwika Wrzoła, o jehož blahořečení se v poslední době vážně uvažuje. Jak může fungovat církev on-line, nám přiblíží mediální koordinátor Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Samiec. A na závěr navštívíme středisko humanitární organizace ADRA, která se snaží pomáhat potřebným i v této nelehké době.


Událost

160 let od vydání protestantského patentu

Protestantský (císařský) patent nahradil Toleranční patent Josefa II. Byl vydán císařem Františkem Josefem I. 8. dubna 1861 ve Vídni. Tento císařský výnos zajišťoval rovnoprávnost evangelíků ve vztahu ke státu. Znamenal i relativní rovnoprávnost evangelických církví vůči církvi římskokatolické. Ihned tak byla vybudována řada nových evangelických kostelů, studenti teologie získali možnost studovat na protestantských fakultách v zahraničí atd. V české části Československa platil patent do roku 1949, v dnešním Rakousku až do roku 1961.

Protestantský patent


Byli jsme při tom

30 let Charity Ostrava

Charita Ostrava byla založena 26. 1. 1991 olomouckým arcibiskupem jako účelové zařízení římskokatolické církve. Po vzniku ostravsko-opavské diecéze byla práva a povinnosti zřizovatele Charity Ostrava převedeny z Arcibiskupství olomouckého na Biskupství ostravsko-opavské. Základním posláním Charity Ostrava je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich národnost, rasu, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb ve shodě s křesťanskými hodnotami.

Charita Ostrava


Seriál

Ludwik Wrzoł

V seriálu o významných kněžích severní Moravy a Slezska představuje svinovský farář, historik a prezident Charity Ostrava Jan Larisch mimořádné osobnosti první poloviny 20. století. Nalezneme mezi nimi Čechy, Poláky i Němce, které s regionem spojuje místo narození či pracovní nasazení. Dnešní díl je věnován dlouholetému řediteli vidnavského kněžského semináře Ludwiku Wrzołovi.

Mons. Ludwik Wrzoł


Fenomén

SCEAV on-line

Slezská církev evangelická augsburského vyznání se kvůli koronavirové pandemii musela z velké části přesunout do on-line prostoru. Tomáš Samiec, mediální koordinátor SCEAV, se postavil náročné době čelem a s dalšími spolupracovníky přesouvá činnost církve na sociální sítě. Kromě on-line bohoslužeb se křesťanům v Těšínském Slezsku podařilo přiblížit dění církve i dalšími zajímavými projekty, jako například zamyšlením farářů nebo nedělní on-line školkou. Sbory situaci pochopily a investovaly do techniky, kterou jistě využijí i po skončení pandemie.

Slezská církev evangelická


Navštívili jsme

ADRA Ostrava

Dostali jste se z důvodů epidemie koronaviru do finanční tísně? Chybí vám doma základní potraviny? Potřebujete roušky nebo respirátory, a nemáte si je za co koupit? Těmito slogany láká dobrovolnická humanitární organizace ADRA k návštěvě svého střediska. Reaguje tak na zvýšenou poptávku po základních potravinách obyvatel na Ostravsku. Podle pracovníků organizace ohroženou skupinou nebývají jen příjemci sociálních dávek, ale také lidé, kteří právě v této nelehké době přišli o práci.

Dobrovolnické centrum ADRA


Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD