Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Job

Job

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu se vydáme do Říma na Světový kongres katolických médií Signis. Ve Štípě si připomeneme čtyřsté výročí úmrtí Lukrecie Nekešové, zakladatelky poutního kostela Narození Panny Marie. V seriálu o dřevěných kostelech na Moravě a ve Slezsku se zastavíme v Maršíkově u kostela sv. Michaela. V olomouckém chrámu sv. Mořice se zaposloucháme do tónů varhanního cyklu Job autora Petra Ebena. A na závěr navštívíme Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku-Místku.

Světový kongres Signis v Římě

Klikněte pro větší obrázek V Římě se konal Světový kongres Signis (Světová katolická organizace pro komunikaci). Nedaleko Vatikánu se na pět dní setkali katoličtí pracovníci médií, aby si vzájemně sdělili své zkušenosti a zamysleli se nad tím, jak společně lépe oslovovat lidi dobré vůle. Více než tři sta účastníků z osmdesáti zemí světa utvořilo pestrou skupinu lidí různých kultur, které ovšem spojuje křesťanská víra a snaha využívat pro sdílení víry, naděje a lásky moderní komunikační prostředky…

Signis

Lukrécie Nekšovna z Landeka

Klikněte pro větší obrázek Oblíbená hradní zřícenina Lukov nedaleko Zlína si letos připomněla významné výročí: čtyři sta let od úmrtí Lukrécie Nekšovny z Landeka. Paní Lukrécie se do dějin Lukovska nesmazatelně zapsala nejen jako manželka Albrechta z Valdštejna, který hrad po určitou dobu vlastnil, ale hlavně jako zbožná žena se sociálním cítěním. Spolu se svým manželem byla zakladatelkou štípského kláštera. Vzhledem k tomu, jak významnou osobností pro Lukov a okolí byla, připravil k tomuto výročí Spolek přátel hradu Lukova velké oslavy…

Římskokatolická farnost Štípa

Kostel sv. Michaela v Maršíkově

Klikněte pro větší obrázek Kostel sv. Michaela v Maršíkově je cennou renesanční roubenou stavbou z roku 1609 s pozdějšími barokními a rokokovými úpravami. Kostel je kulturní památkou I. kategorie. Jeho interiér se dochoval v původní podobě, s řadou předmětů vnitřního vybavení. Architektonickým skvostem je dřevěná klenba kněžiště – napodobuje pravou klenbu, ve střední třetině tvoří plochý strop. Klenba je zdobena mělkými kazetami, na jižní straně je obohacená dvěma lunetami. Inspirací byla s jistotou klenba kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách.

Kostel sv. Michaela na Wikipedii
Dřevěný kostelík Maršíkov
Informační centrum Velké Losiny: Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově

Job

Klikněte pro větší obrázek V chrámu sv. Mořice v Olomouci se uskutečnil mimořádný duchovní koncert se starozákonní tematikou, který skladatel Petr Eben nazval Job. Biblické texty vyprávěl Alfréd Strejček, varhanní part přednesla mladá a skvělá Jana Netočná. Příběh je zasazen do neurčité doby v zemi Uz. Vypravuje o spravedlivém člověku Jobovi, kterého Satan před Bohem obvinil z toho, že se o něj Bůh stará, protože je bezúhonný. Kdyby mu Bůh svou přízeň odňal, Job by se od něj jistě odvrátil, tvrdil Satan. Bůh proto na Joba sesílá zkoušky, aby Satanovi dokázal, že Job je schopen sloužit Bohu z čisté lásky a úcty, nejen pro svůj osobní prospěch.

Musica.cz: Petr Eben
Římskokatolická farnost sv. Mořice Olomouc

Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké

Klikněte pro větší obrázek Posláním Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké je zajistit sociální péči osmdesáti pěti starým nemocným lidem. Tito klienti pro svou nepříznivou sociální situaci, stáří, ztrátu soběstačnosti a nemoc, či z jiných závažných důvodů, jakou je sociální osamělost nebo sociální vyloučení, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě postarat. Cílem instituce je poskytnout kvalitní sociální služby potřebným lidem a tvůrčím způsobem řešit jejich životní problémy.

Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST