Radosti a strasti života víry. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu vám přiblížíme přípravy na oslavy dvoustého výročí narození sv. Jana Bosca, zúčastníme se VI. národního setkání hnutí Modliteb otců na Svatém Hostýně a v Třinci osmého ročníku křesťanské konference pro muže nazvané „Tváří v tvář“. V seriálu o dřevěných kostelech na Moravě a ve Slezsku se zastavíme v Hněvošicích, navštívíme Farní muzeum Zábřeh a zalistujeme v publikaci Zábřežské zvony. Seznámíme vás se soudobou výraznou básnířkou Těšínského Slezska Anielou Kupiec z Nýdku.

Don Bosco v Ostravě

Klikněte pro větší obrázek V rámci příprav na dvousté výročí narození sv. Jana Bosca putují salesiánským světem (jsou ve sto třiceti zemích světa) ostatky tohoto „otce a učitele mládeže“. V pondělí 11. února se jeho socha, v níž jsou ostatky umístěny, zastavila v ostravském kostele sv. Josefa, kde zejména mladí lidé společně prosili za děti a mládež našeho národa.

Svatý Jan Bosco na Abc svatých
Jan Bosco na Wikipedii
Don Bosco Ostrava

Modlitby otců

Klikněte pro větší obrázek V prostorách poutního domu na Svatém Hostýně, v místech promodlených tisícovkami poutníků, se sešli muži a otcové z celé republiky, aby se vzájemně povzbudili a podělili o radosti i starosti otcovství a prožili společnou mši svatou spolu s křížovou cestou. Během rozhovorů ve skupinkách i v modlitbách a bohoslužbě se účastníci setkání zaměřili na opravdovost svého vztahu k manželkám, dětem, k dalším lidem i k Bohu.

Modlitby otců

Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích

Klikněte pro větší obrázek V seriálu Modlitba dřeva představíme ojedinělou památkou lidového stavitelství, barokní roubený kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích z roku 1730. Většina jeho zařízení pochází ze třicátých let 18. století, z doby výstavby kostela, a má rustikální charakter. Kostelní loď je takřka čtyřboká a je do ní vestavěna příčná trojkřídlá tribuna nesená trámovými pilíři. K původnímu vybavení patří také zajímavá kazatelna s dřevořezbami čtyř evangelistů. Hněvošický kostel je jedinou dochovanou sakrální dřevěnou stavbou na Hlučínsku a Opavsku.

Obec Hněvošice
Kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích

Aniela Kupiec

Klikněte pro větší obrázek Jedna z nejvýraznějších současných regionálních básnířek Těšínského Slezska se narodila v evangelické rodině v roce 1925 v Nýdku, kde ve staré dřevěnici prožila celý život. Píše v místním nářečí. Inspiraci hledá v přírodě beskydské krajiny, v životě horalů a ve víře. Její tvorba vyšla knižně ve sbírkách Malinowy świat, Połotane żiwobyciPo naszymu pieszo i na skrzidłach. Za celoživotní tvorbu získala Aniela Kupiec řadu ocenění. Naposledy byla nominována na cenu Tacy jesteśmy.

Aniela Kupiec na Wikipedii

Zábřežské zvony

Klikněte pro větší obrázek Farní muzeum v Zábřehu je umístěno ve věži filiálního chrámu sv. Barbory. Muzeum bylo založeno zábřežskými zvoníky z řad mládeže a zahájilo svou činnost v roce 1996. Snahou lidí angažovaných v činnostech farního muzea je zprostředkování hodnot a kulturního bohatství církve a celé společnosti.

Farní muzeum Zábřeh

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST