Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Vychodilová

Obsah dílu

Přehrát vše

Kněží a venkovští faráři se zasloužili o rozvoj včelaření v českých zemích a mnohdy stáli za inovacemi nebo vynálezy, které se používají dodnes. O tom, proč bylo v církvi včelaření tak oblíbené se dozvíte na úvod našeho magazínu. Dále navštívíme poutní místo Lutršték na Vyškovsku, kde po mnoha letech skončily jeho opravy a o své cestě k Bohu povypráví operní režisér Tomáš Pilař. Na závěr vás pozveme do Hrubé Vrbky, kde kromě pravoslavného monastýru najdeme i nedávno otevřené muzeum přibližující duchovní život zdejších obyvatel. Pořadem provází Petra Vychodilová.


Včelaření v církvi

Johanna Gregora Mendela nemusíme dlouze představovat. Do historie se zapsal především jako otec genetiky, ale málokdo ví, že to byl i zanícený včelař. A právě kněží a venkovští faráři se zasloužili o rozvoj včelaření v českých zemích a mnohdy stáli za inovacemi nebo vynálezy, které se používají dodnes. O tom, proč bylo v církvi včelaření tak oblíbené a jak je tomu dnes natáčel Josef Fišer.

Autor reportáže: Josef Fišer


Poutní místo Lutršték

Skončily mnohaleté opravy poutního místa Lutršték u Němčan na Vyškovsku. Tamní kostel Panny Marie Bolestné dostal nové vybavení, které posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Úprav se dočkala i nedaleká studánka s kapličkou. Poprvé po 35 letech mohli návštěvníci zářijové pouti znovu ochutnat její léčivou vodu.

Poutní místo Lutršték

Autor reportáže: Zuzana Petrů


Operní režisér Tomáš Pilař

Je jedním z našich nejtalentovanějších operních režisérů. Jeho rukopis bezpečně poznáte – inscenace v jeho režii jsou plné symbolů, promyšlené do posledního detailu a výtvarně dokonalé – sám často navrhuje kostýmy i scénu. Právě skrze umění objevil Tomáš Pilař i svou cestu k Bohu. Trvalo mu to 30 let.

Autor reportáže: Zuzana Petrů


Hrubá Vrbka

Hrubou Vrbku asi nejvíce proslavil její rodák svatý Gorazd II., pravoslavný kněz, který byl nacisty popraven za to, že se podílel na ukrývání parašutistů v kryptě chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze. Kromě pravoslavného monastýru, který je tomuto mučedníkovi zasvěcený, zde najdeme i nedávno otevřené muzeum přibližující duchovní život zdejších obyvatel.

Hrubá Vrbka
Vrbecké muzeum

Autor reportáže: Josef Fišer


Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD