Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Vychodilová

Obsah dílu

Přehrát vše

V úvodu přineseme reportáž z bohoslužby pro české krajany žijící ve Vídni, kterou společně celebrovali arcibiskup vídeňský Christoph Schönborn a arcibiskup pražský Dominik Duka. Podíváme se, jak letos probíhala Noc kostelů a ukážeme nový oltář v brněnské katedrále. V závěru vás pozveme do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě na výstavu vzácného liturgického textilu. Honosná zlatem vyšívaná roucha doplňují oděvy s lidovými výšivkami, se kterými se mimo tento kraj nikde nesetkáte.


Bohoslužbu pro české krajany žijící ve Vídni

Slavnostní bohoslužbu pro české krajany žijící ve Vídni společně celebrovali arcibiskup vídeňský Christoph Schönborn a arcibiskup pražský Dominik Duka. V kostele sv. Karla Boromejského připomněli společné kořeny Rakušanů a Čechů i v obou zemích oblíbeného svatého Jana Nepomuckého, od jehož blahořečení letos uplynulo 300 let.

Autor reportáže: Zuzana Petrů


Noc kostelů 2021

Víc než 1200 kostelů a modliteben napříč Českou republikou otevřelo poslední květnový pátek svoje brány návštěvníkům populární akce Noc kostelů. Zájem byl po loňském ročníku ovlivněném epidemií koronaviru obrovský. Fronty se stály především na místech, která si lidé mohli prohlédnout vůbec poprvé. Noc kostelů ale připomněla i svatostánky, které už zanikly.

Noc kostelů

Autor reportáže: Zuzana Petrů


Úprava liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla

Brněnská katedrála svatých Petra a Pavla má po 37 letech nový oltář i další prvky v presbytáři, jako je ambon, sedes, svícny a procesní kříž. Biskupství si přálo, aby lépe ladily s výtvarným stylem hlavního oltáře a s výzdobou katedrály.

Atelier Tišnovka

Autor reportáže: Zuzana Petrů


Lidové a jiné motivy v liturgickém textilu - výstava

Po několikaměsíční vynucené pauze se veřejnosti opět postupně otvírají muzea a galerie. V muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě otevřeli výstavu vzácného liturgického textilu, který je veřejně k vidění málokdy. Honosná zlatem vyšívaná roucha doplňují oděvy s lidovými výšivkami, se kterými se mimo tento kraj nikde nesetkáte.

Lidové a jiné motivy v liturgickém textilu

Autor reportáže: Josef Fišer


Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD