Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Oppeltová

Obsah dílu

Přehrát vše

V úvodu magazínu zavítáme do Znojma na masopust. Také připomeneme letošní výročí katolického kněze Jana Sarkandera. Navštívíme českobudějovický kostel Obětování Panny Marie, kde archeologové objevili v červnu loňského roku záhadnou dřevěnou schránku s kostmi. A seznámíme vás s příběhem faráře Františka Pubala ze středočeské vesnice Sluhy. Pořadem provází Petra Oppeltová.


Byli jsme při tom

Masopust ve Znojmě

Období veselí a hojnosti se s příchodem popeleční středy změnilo v postní střídmost. Rozdíl je o to výraznější, že o masopustním úterý vyráží do ulic rozpustilé průvody. Ve Znojmě se pořádání masopustu ujali žáci střední pedagogické školy.

Autor reportáže: Markéta Bočková


Téma

Výročí Jana Sarkandera

Rok 2020 přináší několik velkých výročí katolického kněze Jana Sarkandera - 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od jeho blahořečení a 21. května to bude dvacet pět let od svatořečení Jana Sarkandera v Olomouci. Na oslavy se připravují i v místě, které je se Sarkanderem neodmyslitelně spojené – Holešově. Právě tam působil před svou smrtí jako farář.

Sv. Jan Sarkander

Autor reportáže: Markéta Bočková


Navštívili jsme

Ostatky převora Jindřicha Libraria

Archeologové objevili v červnu loňského roku v českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie dřevěnou schránku s kostmi. Stálo před nimi rozluštění záhady, zda se jedná o pozůstatky Jindřicha Libraria, prvního převora zdejšího dominikánského konventu, zpovědníka a rádce krále Přemysla Otakara II. S výsledky bádání jsme se zajeli seznámit přímo na místo.

Jindřich Librarius

Autor reportáže: Bedřich Jetelina


Seznamte se

Příběh faráře Františka Pubala

V následující reportáži se trochu vrátíme do časů, kdy každá vesnice měla svého faráře. V těch časech se mnozí z nich vedle práce duchovního stávali i významnými postavami místního kulturního a společenského života. Doba je dnes již jinde, ale odkaz těchto silných osobností může dodnes inspirovat stejně, jako příběh faráře Františka Pubala ze středočeské vesnice Sluhy.

František Pubal
Kostel sv. Vojtěcha

Autor reportáže: Bedřich Jetelina


Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST HD