Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Oppeltová

Obsah dílu

Přehrát vše

V úvodu magazínu představíme Centrum Don Bosco v Pardubicích, které dětem z dětských domovů dává kořeny, které jim tolik chybí i křídla, aby mohly za zdi zařízení vyletět s co nejmenším handicapem. Také vás seznámíme s pečovatelkami brněnské charitní pečovatelské služby a navštívíme Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích, kde se na rekonstrukci přilehlého kostela podílejí sami studenti. A na závěr vás pozveme do kostela v zaniklém městečku Zahrádka. Pořadem provází Petra Oppeltová.


Centrum Don Bosco v Pardubicích

Don Bosco. Italský katolický kněz. Zakladatel salesiánů. Muž, kterého v roce 1989 prohlásil papež Jan Pavel II. „Otcem a učitelem mládeže”. Vyzýval, aby se církev starala o ty nejchudší a nejopuštěnější mladé lidi. A přesně o to se snaží v Centru Don Bosco v Pardubicích. Dětem z dětských domovů dávají kořeny, které jim tolik chybí i křídla, aby mohly za zdi zařízení vyletět s co nejmenším handicapem.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Autor reportáže: Veronika Kvaková


Charitní pečovatelská služba Brno

Charitní pečovatelská služba působí v Brně už od devadesátých let. Pečovatelky navštěvují potřebné v jejich domovech a pomáhají s vařením a jídlem, úklidem nebo třeba hygienou. V loni získaly i svou svatou patronku. V říjnu totiž byla Charitní pečovatelská služba v brněnské Bazilice nanebevzetí Panny Marie zasvěcená svaté Ritě. Ta je ochránkyní rodičů ale také lidí v nesnázích a pomocnicí v neřešitelných situacích. Každý měsíc se u jejího obrazu v bazilice koná i pravidelná pobožnost.

Diecézní charita Brno

Autor reportáže: Markéta Bočková


Studentský kostel Svaté rodiny v Českých Budějovicích

Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích je jednou z největších středních škol ve městě. Před několika roky jsme zde natáčeli reportáž o tom, jak studenti pomáhali rekonstruovat kostel Svaté rodiny, který církev dostala zpět od státu. Teď jsme se na místo vrátili, abychom se podívali na výsledek opravy, a také vás seznámili s novým spirituálem gymnázia, Pavlem Němcem.

Studentský kostel

Autor reportáže: Bedřich Jetelina


Kostel sv. Víta v zaniklé obci Zahrádka

Kostel sv. Víta dřív býval centrem městyse Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Dnes jej obklopují jen lesy, hustý porost a voda. Městečko, které vzniklo už ve středověku, muselo totiž ve druhé polovině sedmdesátých let ustoupit výstavbě nádrže Švihov na Želivce. Kostel se podařilo památkářům zachránit. Ztichlý dům boží, ale dlouhá léta chátral. Znovu ožil až díky úsilí Spolku Přátelé Zahrádky.

Přátelé Zahrádky

Autor reportáže: Veronika Kvaková


Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 ST HD