Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Oppeltová

Obsah dílu

Přehrát vše

V úvodu magazínu se podíváme za mladými sochaři do Hořic, kteří se rozhodli vtisknout myšlenky Mistra Jana Husa do kamene. Dále představíme nové varhany v jezuitském kostele v Brně, navštívíme studenty Teologického konviktu v Olomouci a ukážeme, jak vzniká fresková výzdoba v pravoslavném chrámu v Brně-Husovicích. V závěru magazínu vás pozveme na výstavu do benediktinského kláštera v Rajhradě a do krypty katedrály svatých Petra a Pavla na expozici věnovanou osvícenému kardinálovi Františku z Ditrichštejna „Mezi klíčem a mečem“. Pořadem provází Petra Oppeltová.

Husovské sochy

Připravil: Bedřich Jetelina

Klikněte pro větší obrázek Příští rok uplyne 600 let od smrti Mistra Jana Husa. To, že tento český reformátor oslovuje i dnešní mladé lidi, ukazují práce studentů sochařství z Hořic, kteří se jeho myšlenky rozhodli vtisknout do kamene.

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
Jan Hus

Varhany u jezuitů

Připravil: Bedřich Jetelina

Klikněte pro větší obrázek Bombardování Brna v roce 1944 neunikl ani barokní jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zcela zničené varhany byly sice po válce nahrazeny provizorním nástrojem, jeho oprava by se ale už nevyplatila. A tak se jezuité, kteří kostel spravují, rozhodli vybudovat varhany nové.

Nadační fond Campianus

Teologický konvikt

Připravil: Bedřich Jetelina

Klikněte pro větší obrázek Rok společného života naplněného studiem teologie, cizích jazyků, ale i získáváním zkušeností z různých oblastí práce církve, jako je misie, služba nemocným nebo práce s mládeží. To je náplní Teologického konviktu v Olomouci, jediného zařízení tohoto druhu u nás, kterým musí projít každý budoucí kněz římskokatolické církve.

Teologický konvikt Olomouc

Fresky v pravoslavném chrámu

Připravila: Lenka Pospíšilová

Klikněte pro větší obrázek Výjevy ze života Panny Marie, Ježíše Krista a portréty českých a rumunských světců. V pravoslavném brněnském chrámu v Husovicích právě vzniká pod rukama jednoho z nejznámějších freskových malířů svým rozsahem u nás ojedinělá fresková výzdoba. Pro rumunskou komunitu, která se zde pravidelně schází k bohoslužbám, je právě výzdoba chrámu významnou součástí důstojného místa modliteb.

Umění a věda v Rajhradě

Připravila: Michaela Fišer Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázek Kromě práce a modliteb měly v benediktinských klášterech vždy své místo i věda a umění. Bratři byli mecenáši malířů i hudebníků a klášterní prelatury se postupně měnily ve výstavní galerie. Výstava v rajhradském klášteře je průřezem toho, co se tu od středověku vytvořilo a nashromáždilo.

Rajhradský klášter

Mezi klíčem a mečem

Výstava v Diecézním muzeu v Brně

Připravila: Michaela Fišer Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázek Před prázdninami připravilo novou výstavu i Diecézní muzeum v Brně. Krypta katedrály svatých Petra a Pavla láká na expozici věnovanou osvícenému kardinálovi Františku z Ditrichštejna „Mezi klíčem a mečem“. Název výstavy odkazuje k symbolům brněnského biskupství, protože Brno hrálo v životě kardinála významnou roli.

Petrov – diecézní muzeum

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD